Nyskabende robotteknologi identificerer og frasorterer eternitplader med asbest

Sofie  Kastbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 69.

Tagplade af eternit med asbest

Nyskabende robotteknologi identificerer og frasorterer eternitplader med asbest

Hver år bliver op mod 10.000 ton uskadelig eternit deponeret, selvom de asbestfri eternitplader potentielt set kan genanvendes. Et konsortium med Teknologisk Institut i spidsen har udviklet konceptet til et robotanlæg, som kan frasortere asbestholdige eternitplader fra ufarlige eternitplader. Det kan potentielt føre til øget genanvendelse af asbestfri eternit.

Mulighed for både genbrug og genanvendelse

Tagplader med asbest blev forbudt i 1987, fordi asbestfibre er stærkt sundhedsskadelige og kan føre til asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Det betyder, at alle gamle eternitplader i dag bliver deponeret – uanset om de indeholder asbest eller ej – da der ikke findes nogen teknologi til sortere dem.

I et treårigt projekt støttet af MUDP er der udviklet et koncept, der kan identificere de asbestholdige plader.

- Ved at frasortere pladerne med asbest skabes helt nye genanvendelsesmuligheder for de asbestfri eternitplader, for eksempel ved direkte genbrug i byggeindustrien eller genanvendelse i ny eternit- og betonproduktion, siger projektlederen, Sofie Kastbjerg, fra Teknologisk Institut.

Konsortiet, der har udviklet den nye teknologi, består af DanRobotics A/S, Norrecco Agerskov A/S, Cembrit Holding A/S, Deponi Syd I/S, Kingo Karlsen A/S og Teknologisk Institut. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen gennem Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Robot udviklet af Teknologisk Institut sorterer eternitplader

Robotteknologien afprøves her hos DanRobotics A/S

Deponier kan lettes for 10.000 ton eternitaffald

Det skønnes, at op mod 1,5 mio. bygninger i Danmark kan have asbestholdige tage. Den nye løsning kan ved fuld implementering reducere deponimængden i Danmark med omkring 10.000 ton årligt.

- I dag deponerer de kommunale genbrugsstationer og entreprenører alle eternitplader alene ud fra mistanken om, at de kan indeholde asbest. Vi vil se frem til forhåbentligt at kunne undgå at deponere eternittagplader, som der ikke er en særligt miljømæssig begrundelse for at deponere, siger direktør og deponichef Poul Thorn fra det fælleskommunale deponiselskab, Deponi Syd I/S, som er en af initiativtagerne til projektet.

Hovedkonklusioner fra projektet

  • Eternit er et fiberforstærket cementmateriale, der oprindeligt blev fremstillet med asbestfibre, men efter 1988 er eternitpladerne blevet produceret uden asbest.
  • Deponering af både asbestholdige og asbestfri eternitplader som farligt affald medfører store omkostninger og optager deponeringskapacitet unødvendigt.
  • Projektet har udviklet og demonstreret et automatiseret pilotanlæg til identifikation og sortering af garanteret asbestfri eternitplader. Anlægget anvender vision-teknologi til at aflæse den specifikke mærkning på pladerne.
  • Pilotanlægget er testet med brugte asbestfri eternitplader og har vist sig at kunne håndtere, rense og sortere pladerne med stor sikkerhed, selv for skrøbelige og skadede plader.
  • Der er forskellige muligheder for materialenyttiggørelse af de asbestfri eternitplader, herunder direkte genbrug af hele plader, neddeling af pladerne til finere fraktioner til brug i fremstilling af nye eternitplader eller som tilsætning til beton og mørtel, og anvendelse som råstof i cementproduktion.
  • Anvendelse som råstof til cementproduktion hos Aalborg Portland vurderes som den mest lovende mulighed, da eternitpladernes kemiske sammensætning ligner portlandcementen, og der kræves minimal afrensning eller bearbejdning.
  • Fuldskalaforsøg hos Aalborg Portland har vist, at neddelte asbestfri plader kan anvendes som råstof til ny cement uden negative påvirkninger af procesparametre eller kvaliteten af cementklinkerne.
  • Der er store potentialer for opskalering og implementering af projektets udviklede løsninger i fuldskala, og der er behov for yderligere forsøg og modelforfining før konstruktion af et fuldskalaanlæg.

Slutrapporten kan læses i sin helhed her:

Se også:

Robotsortering kan forhindre tonsvis af asbestfri tagplader i at ende på dyrt deponi (Ingeniøren)

Udvikling af teknologi til sikker identifikation af asbestfri eternitplader (Miljøstyrelsen)

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektnavn

Udvikling af teknologi til sikker identifikation af asbestfri eternitplader

Tidsramme

2018-2021

Budget

4,88 mio. kr. Støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Partnere

Teknologisk Institut, DanRobotics A/S, Deponi Syd I/S, Norrecco A/S, Kingo Karlsen A/S og Cembrit A/S

Miljø- og klimaeffekt

Genanvendelsespotentialet i de deponerede eternitplader anslås at være 40.000 tons/år.

Understøttede FN-verdensmål

FN Verdensmål 12