Nyt dansk ekspertcenter til Teknologisk Institut

Mette  Glavind

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 20.

Nyt dansk ekspertcenter til Teknologisk Institut

I slutningen af 2010 åbnede Teknologisk Institut et nyt center under navnet ’Dansk ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen’, og det drives i samarbejde med DTU Byg. Centret beskæftiger sig med holdbarhedsvurderinger af hårdt belastede, armerede betonkonstruktioner til blandt andet veje, broer, tunneller og havvindmøller.

Danmark og EU står i dag over for store udfordringer, dels fordi den eksisterende fysiske infrastruktur i form af veje, broer og tunneller er nedslidt og skal vedligeholdes, og dels fordi der skal bygges mange nye, centrale anlæg for at gøre det hurtigere og nemmere for EU-borgerne at komme frem. Eksempler på store anlægsprojekter som Femern forbindelsen og Metro Cityringen samt Vejdirektoratets og Banedanmarks store budgetter til nyanlæg og vedligeholdelse viser, at der er brug for ekspertviden inden for beton. Konstruktionerne er vanskelige og kostbare at opføre og vedligeholde, fordi betonelementerne bliver hårdt påvirkede af den fysiske belastning fra den tunge trafik og af havmiljøet og tøsaltene. Derfor stilles der ekstremt store krav til betonens holdbarhed.

Centerchef Mette Glavind fra Beton på Teknologisk Institut glæder sig meget over nyheden om den såkaldte tillægspulje fra Videnskabsministeriet. Hun spår, at det nye center vil sætte gang i hjulene for den trængte byggebranche. Desuden vurderer hun, at centret vil understøtte og udbygge Danmarks frontposition, når det gælder viden om og forskning i holdbarheden af større anlægsprojekter som fx Storebæltsfor­bin­del­sen og Øresundsforbindelsen, hvor der blev krævet mindst 100 års levetid.

- Et nyt dansk ekspertcenter for holdbarhedsvurdering af betonkonstruktioner til infra­struk­turen er et væsentligt bidrag til at sikre succesen med at bruge infrastrukturen som vækstdynamo for byggeindustrien i de kommende årtier. Det skal ske ved at skabe et kom­pe­ten­celøft i danske byggevirksomheder gennem en opgraderet teknologisk service, siger Mette Glavind og tilføjer, at hun også forventer, at det nye center vil resultere i nye teknologiske services.

Et dansk ekspertcenter i verdensklasse
Centret baserer sig på et tæt og forpligtende samarbejde mellem Teknologisk Institut og DTU Byg i de næste tre år. Målet er at skabe et førende ekspertcenter i verdensklasse ved at udnytte parternes komplementære kompetencer og laboratoriefaciliteter optimalt i et koordinerende samarbejde. Beton på Teknologisk Institut har et moderne og opdateret materialelaboratorium og en bred viden og erfaring med beton, mens DTU Byg har avanceret udstyr og kompetencer inden for revnedannelse og armeringskorrosion. Eksperterne skal fx arbejde med langtidsholdbarheden ved hjælp af mikro- og makroanalyser af eksisterende havvandspåvirkede broer. De skal også udvikle levetidsmodeller og udforske betydningen af udførelsesfejl, mikrodefekters indflydelse på holdbarheden samt betydningen af reologi og udstøbningsmetoder.

Teknologisk Institut har gennem længere tid satset strategisk på at få opgaver inden for infrastrukturen, da det er et marked i vækst både i og uden for Danmark. Satsningen har allerede givet succes i form af en stor rammekontrakt indgået med Femern bygherren i september 2009. Som led i denne kontrakt er der arbejdet intensivt det sidste år med at etablere en eksponeringsplads ved Rødby Havn og lave tekniske noter, der danner baggrund for betonspecifikationen for den kommende bro eller tunnel.

Yderligere oplysninger fås hos centerchef Mette Glavind, Teknologisk Institut: tlf. 7220 2220 eller e-mail: mette.glavind@teknologisk.dk.

Fakta
Blandt forskningsemner, der vil blive arbejdet på i centret, er:

  • Langtidsholdbarhed vha. mikro-/makroanalyser af eksisterende havvandspåvirkede broer
  • Pålidelige chloridtransport- og chloridbindingsmodeller
  • Mikrodefekters indflydelse på holdbarheden
  • Chloridtærskelværdier, korrosionshastigheder og betydningen af eksponeringsmiljøet
  • Modeldannelse for revnedannelse ifm. armeringskorrosion
  • Betydningen af udførelsesfejl
  • Betydningen af reologi og udstøbningsmetoder
  • Udvikling af levetidsmodeller.

Som tætte samarbejdspartnere forventes tilknyttet de større, toneangivende rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører samt bygherrer som Metroselskabet, Femern Bælt, Vejdirektoratet og Banedanmark. Andre samarbejdspartnere vil være udenlandske universiteter som EPFL i Schweiz, Delft University i Holland, Imperial College i England, NTNU i Norge og Stanford University i USA.

Ambitionen er, at samarbejdet videreføres og udbygges efter kontraktens udløb primært via finansiering fra EU's 7. og 8. rammeprogram, som partnerne vil søge indflydelse på via aktiv deltagelse i arbejdet med formulering af forskningsvisioner.

Blandeanlæg i betonværksted

Blandeanlægget i Det Højteknologiske Betonværksted på Teknologisk Institut.

Mikroskopiundersøgelse

Mikroskopiundersøgelser af blandt andet revnedannelser.

Motorvejsbro støbt med selvkompakterende beton

Motorvejsbro ved Give støbt med selvkompakterende beton.

Udsigt fra Metrotog i København

Udsigt fra Metrotog i København.