Omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi

Aktivitetsplan nr. C5 - 2019-2020

Eksport af grøn energiteknologi er en markant, dansk styrkeposition med stor jobskabelse og en eksport på næsten 40 mia. DKK årligt. Imidlertid er eksporten over de seneste år stagneret på trods af et stigende, globalt marked og nationale ambitioner om markant vækst i jobskabelse, eksport og grøn energiproduktion.

Blandt hovedudfordringerne er et markant pres på enhedsomkostningerne, der hæmmer danske virksomheders konkurrenceevne internationalt. Ifølge Dansk Energi er fortsat innovation og ny teknologi det, der skal til for at bane vejen mod støttefri og konkurrencedygtig grøn energi. Dette er centralt ift. at fremme den nationale grønne omstilling og en fortsat dansk hovedrolle i at sikre ren og billig energi til en voksende, global befolkning.

Denne aktivitetsplan retter sig mod fire grønne energikilder – vind, biogas, geotermi og bølgekraft – med forskellig modenhed, men med stort dansk aftryk og potentiale. Blandt de faktorer, der påvirker enhedsomkostningerne i disse energiformer negativt, er en række materiale- og procestekniske udfordringer, der giver anledning til anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger og suboptimalt udbytte af energiproduktionen. Tilsvarende udfordringer er velkendte i den mere modne olie- og gasindustri, og aktivitetsplanen sigter mod at tilpasse og anvende kendte løsninger herfra til at sænke enhedsomkostninger indenfor grøn energiproduktion.

De nævnte udfordringer adresseres med teknologier indenfor følgende områder: Biokorrosion, funktionelle coatings, og optimering af væskeflow. Teknologierne, der er resultatet af de seneste 15 års innovative samarbejder mellem Teknologisk Institut og centrale danske og udenlandske aktører i olie- og gasindustrien, har vist deres værd i form af omkostningstransformationer – fx forlænget levetid af installationer og øget energiproduktion. Efter en tilpasning vil teknologierne ligeledes kunne sikre væsentlige besparelser og øget udbytte indenfor grøn energi.

I aktivitetsplanen vil løsninger fra olieindustrien blive sat i spil i samarbejde med virksomheder og øvrige interessenter, videreudviklet og tilpasset senere demonstration inden for grøn energiproduktion. Viden genereret i aktiviteten vil blive udbredt til danske virksomheder gennem et bredt netværk af teknologigrupper og interesseforeninger og gennem direkte kontakt til danske SMV’er.

De udviklede løsninger vil løfte porteføljen af teknologiske serviceydelser til materiale- og teknologiproducenter, underleverandører, serviceleverandører, rådgivere og operatører i den grønne energiindustri, og forventes at kunne minimere anlægs- og driftsomkostninger inden for de fire grønne energiformer. Således vil aktiviteten styrke danske virksomheder i den grønne energisektor og sikre en fortsat stærk, dansk position i et konkurrencepræget globalt marked med stort potentiale.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.