Optimeret produktion af forædlede kødprodukter - nu og i fremtid

Lise  Nersting

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 68.

Optimeret produktion af forædlede kødprodukter - nu og i fremtid

Projektet formål er at optimere udvalgte centrale forarbejdningsprocesser for 2-3 kødprodukter. Processerne udvælges ud fra en gennemgang af de konkrete produktioner. Målet er at optimere udbytte (kogesvind), tidforbrug og energiforbrug uden at kvalitet og holdbarhed kompromitteres. En udfordring er at mange kødprodukter overvarmebehandles grundet den store fokus på fødevaresikkerhed, hvilket resulterer i stort svind og en uensartet kvalitet. Der er derfor et stort potentiale i at optimere de nuværende varmebehandlingsprocesser. Optimeringerne skal reducere svind samt reducere energiforbruget. Kortere behandlingstider vil øge effektiviteten og give en fleksibel anvendelse af produktionsudstyret. Optimeringerne forventes at resultere i et værdiløft grundet mere ensartet produkter af højere kvalitet.

Aktiviteterne omfatter først en udvælgelse af relevante produkter her er udvalgt hamburgerryg, pølser og pølser. Efterfølgende er processerne gennemgået og på baggrund heraf er de processer med størst potentiale for ressourceoptimering udvalgt. De udvalgte processer er varmebehandling og saltning. Det afdækkes ved forsøg i Pilot Plant på DMRI, hvorledes processer på eksisterende udstyr kan optimeres. Optimeringer testes efterfølgende i industrien i det omfang det er muligt.

Sideløbende med optimeringerne opsamles viden om fremtidige processer og teknologier på de udvalgte områder. I en workshop arbejdes med disse input og fremtidsvisioner på såvel det produktionsmæssige og teknologiske plan med deltagere fra forædlingsindustrien samt andre faggrene. Der afholdes yderligere en workshop inden for fremtidens teknologi. 

Effekten er, at danske kødforædlingsvirksomheder opnår et øget beslutningsgrundlag til deres interne evalueringer af potentialer i både nye og eksisterende produktionsoptimerende teknologier, således at fremtidens kødforædling kan gennemføres med høj produktivitet og ved brug af energirigtige produktionsprocesser.