Optimeret produktion af planteressourcer

Jakob Skov Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 42.

Optimeret produktion af planteressourcer

Aktivitetsplan nr. G1 - 2019-2020

Det globale pres på ressourcer giver en stigende efterspørgsel på planteprodukter til fødevarer og industrielt brug sideløbende med stigende krav til planteprodukters bæredygtighed. Danmark har allerede en stor og meget værdifuld planteproduktion indenfor både landbrug og gartneri og har derfor et godt udgangspunkt for at kunne udnytte denne efterspørgsel.

Potentialet er stort, og det forventes, at produktionen af biomasse kan øges med 10 mio. ton ekstra om året og derved skabe en produktionsværdi på 14-26 mia. kr. og mellem 12.000 og 21.000 nye arbejdspladser.

Aktivitetens overordnede ambition er at sikre, at danske virksomheder med fokus på produktion af planteprodukter samt leverandører af teknologier til planteproduktion har adgang til ny teknologisk service til udvikling og validering.

Aktiviteten understøtter dermed udviklingen af løsninger på de globale ressourceudfordringer, som er beskrevet i både Forsk 2025 planen  og i rapporter fra regeringens bioøkonomipanel , der anbefaler en omlægning af produktionen mod en cirkulær bioøkonomisk model, hvor reststrømme af energi og ressourcer recirkuleres.

De nye teknologiske serviceydelser tager afsæt i tre områder:

  • ”Dyrkningsteknologi”, hvor der arbejdes med test af plantereaktioner, plantesundhed, genetiske ressourcer samt bioteknologi
  • ”AgPrecise”, hvor der etableres testfaciliteter til at teste maskiners og redskabers præcision
  • ”Plantebiomasse” med fokus på viden om høst, transport og lagring af biomasser samt bæredygtige vækstmedier.

Aktivitetsplanen viderefører metoder og teknologier fra højteknologiske F&U-aktiviteter, hvor næste fase er konceptudvikling og færdiggørelse til egentlige serviceydelser.

Ambitionsniveauet er derfor højt, og det forventes, at der tilbydes højteknologiske ydelser inden for DNA-baseret analyse af plantesygdomme samt avancerede test af maskiner til præcisionslandbrug.

Disse ydelser bygger videre på eksisterende ydelser inden for markforsøg, plantesundhed, biomasseteknologi og bioteknologi samt etablerer nye ydelser for at sikre, at Teknololgisk Institut også fremover kan tilbyde state-of-the art ydelser til gavn for danske planteproducenter.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.