Optimeret rengøring og desinfektion i kødindustrien - AP 1 - Nytænktning af rengøring med afsæt i kemien

Emma Bildsted Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 88.

rengør

Optimeret rengøring og desinfektion i kødindustrien - AP 1 - Nytænktning af rengøring med afsæt i kemien

Formål

Projektets formål er at fremme ressourceeffektiv industriel rengøring og desinfektion, samtidig med at miljøbelastning, vandforbrug og slid på udstyr minimeres. Arbejdspakkens formål er at give den danske kødindustri ny viden om muligheder for målrettet og optimal anvendelse af rengøringskemi i forhold til rengøringsprocesser, smudstyper og overfladematerialer.

Artikel:

Terrell, G.C., Granly, A.G (2020) Cleaning 2.0: Tips for a smarter meat plant hygiene. Meatingplace.com august

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er udviklingen af et forsøgs-setup, der kan anvendes til at teste antimikrobielle overfladebehandlinger samt rengørings- og desinfektionspræparater.

I løbet af kvartalet er en række rengøringsforsøg blevet gennemført for at teste den antimikrobielle effekt af overfladebelægning samt ECA-vand til desinfektion. Forsøgene er udført ved at tilsmudse stålplader (med og uden overfladebelægning) med en tynd hinde af ‘kødjuice’ podet med bakterier. Stålpladerne henstod efterfølgende i 18 timer med direkte belysning, for at simulere en almindelig produktionsdag. ECA-vand er testet ud fra det scenarie, at de desinficerede overflader ikke skal efterskylles med vand. Desinfektionseffekten af ECA-vand er blevet evalueret i forhold til alkalisk desinfektionsmiddel, der hyppigt anvendes i fødevareindustrien. Der blev ikke målt nogen forskel på bakterieniveauet på de tilsmudsede stålplader (med og uden overfladebelægning) efter simuleret produktionsdag på 18 timer. Der blev opnået tilsvarende desinfektionseffekt med ECA-vand, som med alkalisk desinfektion, hvis virkningstiden for ECA-vand blev forlænget. Den optimale virkningstid for ECA-vand er ikke bestemt ud fra disse forsøg.

Korrosionsforsøg med ECA-vand og rustfri stål er igangsæt og udføres som en langtidstest over de næste par måneder. Forsøget skal give svar på, om ECA-vand skaber slitage på rustfrie ståloverflader. Forsøgene gennemføres under forhold, der efterligner en almindelig fødevareproduktion i relation til temperatur og luftfugtighed i lokalerne. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at teste om overfladebelægning kan reducere antallet af bakterier på stålplader, der ikke er tilsmudset med synligt snavs. 

tilsmuds2

Tilsmudset stålplade efter 18 timers henstand med direkte lys

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

i 2019 blev det besluttet, at projektets fremadrettede fokus skal være at teste effekten af coatede (antimikrobielle) overflader samt brugen af hypoklorsyre til desinfektion, der dannes ved elektrolyse af vand og salt. I de indledende forsøg blev der ikke opnået en øget rengøringseffekt i forhold til det målte bakterieniveau på coatede-stålplader sammenlignet med de almindelige stålplader, når alle overflader blev rengjort efter samme procedure. Det er muligt, at der ikke er blevet målt en øget rengøringseffekt af de coatede-overflader, da ’tilsmudsningen’ med kødmodellen har været større end producentens anvisning. På baggrund af dette er et nyt forsøgssetup blevet udviklet, hvor tilsmudsningen af overfladerne er blevet reduceret. Forsøgene afvikles snarest muligt.

Der er igangsat en korrosionstest på stålplader, for at undersøge om hypoklorsyre skaber mere slitage på stålet end almindeligt desinfektionsmiddel.

 

Artikel:

Meinert, L., Granly Koch, A. (2019)Ceaning - a never ending story. Fleischwirtschaft International nr 4, side 40