Optimeret rengøring og desinfektion i kødindustrien - AP 3 - Objektiv rengøringskontrol

Gry Carl Terrell

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 13.

rengør

Optimeret rengøring og desinfektion i kødindustrien - AP 3 - Objektiv rengøringskontrol

Formål

Projektets formål er at fremme ressourceeffektiv industriel rengøring og desinfektion, samtidig med at miljøbelastning, vandforbrug og slid på udstyr minimeres. Arbejdspakkens formål er at afdække markedet, og hvis muligt, at afprøve objektive metoder til at måle renhedsniveauet af udstyr og overflader efter rengøring og inden produktionsstart.

 

Artikel:

Terell, G., Granly Koch, A. (2021) God renholdelse er "licence to produce". Fødevaremagasinet februar, side 18

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er bygget en funktionsmodel af et instrument til at detektere snavs i kødindustrien ved brug af UV- teknologi.

Der er foretaget indledende afprøvninger af funktionsmodellen på fersk og forarbejdet kød med lovende resultater. Der er desuden gennemført en ‘Freedom to operate’ undersøgelse, og de industrielle perspektiver for at gøre instrumentet kommercielt tilgængeligt, er blevet evalueret.

Den næste store aktivitet i projektet er, at de opnåede resultater i projektet skal opsummeres, analyseres og afrapporteres. Der skal desuden skrives en patentansøgning for at sikre integriteten af teknologien.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at vi ved screeningsforsøg med et fluorescensspektrofotometer har konstateret at metodevalget (fluorescens i UV området) er særdeles velegnet til objektiv måling af renhed, fordi:

1)Autofluorescensen fra fire typiske overfladematerialer er ubetydelig

2)Der kan skelnes i graden af tilsmudsning

3)Metoden er uafhængig af, om overfladen er våd eller tør

4)Der registreres tydeligt signal (fluorescens) fra både fersk og forarbejdet kød.

Forsøget fastslog desuden optimale excitations- og emissionsbølgelængder, som har dannet grundlag for indkøb af komponenter til en funktionsmodel af et håndholdt instrument til brug ved rengøringsinspektion.

Den næste store aktivitet i projektet er, at opbygge funktionsmodellen (herunder software til databehandling og visualisering) og teste den i en laboratorieopstilling (for bestemmelse af sensitiviteten) og sidenhen i et produktionslignende miljø (pilot plant på DMRI).

Med henblik på den senere udvikling af en prototype og et kommercielt tilgængeligt produkt, vil der blive udført en ‘Freedom to Operate’ undersøgelse.

objek

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at vi har fundet en metode til at screene for optimale fluorescens-bølgelængder til detektering af forskellige smudstyper på forskellige overflader. Ved brug af en 24-brønds fluorescens mikropladelæser, er det muligt at foretage screening af mange kombinationer af overflade- og smudstyper på forholdsvis kort tid. Der blev kørt en indledende forsøgsrunde, hvor teknikken og de praktiske detaljer blev afprøvet.

Markedet er desuden blevet afsøgt for kommercielt tilgængelige komponenter med henblik på at bygge en funktionsmodel (baseret på smartphone teknologi) af et håndholdt apparat, der kan assistere ved rengøringsinspektioner.

Den næste store aktivitet i projektet er, at en ny runde screeningsforsøg skal gennemføres. I den forsøgsrunde er målet at generere matrixscanninger af fire forskellige overfladetyper kombineret med tre forskellige smudstyper. Smudstyperne repræsenterer både fersk og forædlede kødprodukter (RTE) og de overfladetyper, der typisk forekommer i forbindelse med håndteringen af disse.

emmis

Eksempel på emissionsmåling fra indledende forsøg, hvor testsmuds blev målt på tre forskellige overflader: 316L Steel (rustfrit stål); DMRI 3 mm soft (glat transportbånd) og DMRI 8 mm hard (lamelbånd).

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

På basis af måleresultater opnået i Q4 2019 er der opnået proof-of-concept for et sensorsystem, der baseret på hyperspektral vision kan detektere og udpege snavsede områder på overflader af rustfrit stål samt blød og hård plast (glatte hhv. lamel transportbånd). De overordnede resultater med brug af hyperspektral vision til måling af fedt blev præsenteret på ”Temadag – nyt om fødevaresikkerhed og holdbarhed”, som blev afholdt den 29.1 2020 på TI i Aarhus.

Der er planlagt forsøg ultimo april, der har til formål at kortlægge det optimale frekvensområde til at detektere snavs/fedt på overflader.

Relaterede aktiviteter udenfor projektet: Der er netop indsendt en Innovationsfondsansøgning med titlen ’Novel Hygiene Documentation System for Autonomous Demand-Driven Cleaning’ (AutoClean) under Grand Solutions tematiske opslag om forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling. Der er i den forbindelse lavet en samarbejdsaftale med Fraunhofer IVV i Dresden, som kan bidrage med erfaringer på sensorområdet.