(P)RECAST - Genbrug af betonelementer

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

Et betonelement nedtages hel fra en eksisterende bygning med kran.

(P)RECAST - Genbrug af betonelementer

Danmark har en stærk tradition for at anvende betonelementer i byggeriet og derfor udgør præfabrikerede betonelementer også et stort volumen i den danske bygningsmasse. Den nuværende praksis for håndtering af betonelementer, når bygninger skal nedrives, er typisk nedknusning og efterfølgende erstatning af jomfrueligt sand og sten i vejopbygninger eller som genanvendt tilslag i ny beton.

Nedrivning af betonbygninger foretages bl.a. af kulturelle behov og nye ønsker/behov til byggeriet, og på nedrivningstidspunktet kan betonelementerne sagtens have en lang restlevetid. Derfor kan betonelementer med fordel adskilles, nedtages og genbruges i nye byggerier i stedet for nedknusning. Dermed bevares funktionen samtidig med, at både ressourceforbruget og CO2-udledningen forventes reduceret markant.

Genbrug af gamle betonelementer til bærende konstruktioner i nyt byggeri kræver ny viden og nye måder at arbejde på. Projektet vil muliggøre genbrug af betonelementer, ved at løse udfordringerne gennem hele værdikæden, fra nedrivning til indbygning i nyt byggeri.

Projektet er støttet af MUDP under Miljøministeriet.

Mål for projektet

Formålet med dette projekt er at udvikle det teknologiske og dokumentationsmæssige grundlag for at præfabrikerede betonelementer kan genbruges som bærende konstruktioner i nyt byggeri. Det gøres igennem en række delmål, herunder:

 • Udvikling af paradigmer, der sikrer at genbrugte betonelementer kan leveres i den krævede kvalitet via a) nye metoder til omhyggelig nedtagning og b) metoder til dokumentation af de nødvendige egenskaber, herunder bæreevne og teknisk kvalitet.
 • Udvikle metoder, der muliggør genbrug af betonelementer som bærende konstruktioner gennem a) udvikling og dokumentation af nye samlingstyper og b) nye måder at inkorporere genbrugte betonelementer i det statiske system.
 • Udvikle nye metoder til indbygning af genbrugte betonelementer i nybyggeri bl.a. igennem en række cases.
 • Sikre implementering af genbrugte betonelementer gennem a) beregning af pålidelige miljødata, b) forretningsudvikling hos alle industrielle partnere og c) gennemførelse af demonstrationsprojekter.

Projektpartnere

 • Teknologisk Institut (Projektleder)
 • Aarhus Universitet
 • GXN Innovation / 3XN
 • Aarsleff
 • Søndergaard
 • G. Tscherning
 • COWI
 • Peikko Danmark
 • Hi-Con
 • AP Ejendomme
 • Brabrand Boligforening
 • Fonden Dansk Standard
 • Branchesammenslutning Dansk Beton

Formidling

Læs mere omkring projektet og tankerne bag via nedenstående: 

Billedet øverst er fra nedtagningen af dele af IKEA Gentofte. IKEA A/S ejer rettighederne til billedet og har givet tilladelse til brug.