Cirkulær ressourceøkonomi

Anke Oberender

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 79.

En gravko nedriver en bygning

Cirkulær ressourceøkonomi

Få hjælp til at udvikle cirkulære byggematerialer samt implementere og optimere processer for cirkulær økonomi i din virksomhed

Der er de seneste år for alvor kommet fokus på cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen og dermed en stigende efterspørgsel på cirkulære løsninger. Vil du leve op til de krav og forventninger, der stilles til byggeriet/anlægget og især materialernes holdbarhed, bæredygtighed og kvalitet, kan vores eksperter hjælpe dig med den rette viden og adgang til state-of-the-art testfaciliteter og laboratorier.

Seks gode grunde til at samarbejde med Teknologisk Institut om cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen:


Få nye strategier og værktøjer for cirkulær økonomi
En bæredygtig og cirkulær strategi vil hjælpe dig og din virksomhed til at sætte de rette pejlemærker og danne grundlag for de beslutninger, der skal tages i rejsen mod en mere cirkulær forretning. Ved at sikre forankring og forandringen gennem en strategi, sikre virksomheden at udviklingen går i den ønskede retning. For at en bæredygtig og cirkulær strategi rigtig kan komme til udfoldelse, så er det vigtigt at den udvikles i tæt relation til forretningsstrategien, og gerne som en helt inkorporeret del af forretningsstrategien.

Hvis du vil have hjælp til udvikling af en strategi og værktøjer for cirkulær økonomi for din organisation, kan vi hjælpe med følgende:
 • Udvikling og implementering af strategi inkl. forudgående dialog eller forprojekt, hvor vi i samarbejde med jer fastsætter rammen for det egentlige arbejde
 • Konkrete værktøjer, der vil hjælpe jer med implementeringen af strategien i praksis, såsom road maps, implementeringsplan, vejledninger, fakta-ark, seminarer og mini-kurser


Få hjælp til at vurdere, om levetiden af eksisterende bygninger og anlæg kan forlænges
Tilstanden af en bygning eller anlægskonstruktion har stor betydning for, hvorvidt der er potentiale for renovering og transformation eller om bygningen bør nedrives. Vores eksperter kan give jer den viden, I har behov for, for at kunne træffe den rigtige beslutning. Vi kan fx hjælpe med at udarbejde konkrete udbedringsforslag samt vejledningsmateriale til kommunikation til relevante aktører.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde og find din kontaktperson:
 • Vurdering af konstruktionernes tilstand og tekniske kvalitet, læs mere her
 • Kortlægning af skadelige stoffer, læs mere her
 • Vurdering af miljøpåvirkning ved forskellige løsninger, læs mere her


Opnå en succesfuld, selektiv nedrivning og efterfølgende materialehåndtering
Vi kan hjælpe dig med at få cirkulær økonomi tænkt ind i dit nedrivningsprojekt fra planlægning, tilsyn og helt frem til genbrug og genanvendelse af byggematerialerne.

Få fx hjælp af vores eksperter med:
 • Kortlægning af skadelige stoffer, læs mere her
 • Ressourcekortlægning, læs mere her
 • Vurdering af byggematerialernes tekniske kvalitet og potentialet for genbrug og genanvendelse for mursten, beton, asfalt og træ
 • Markedsundersøgelser og udarbejdelse af ressourcekatalog, læs mere her
 • Udarbejdelse af udbudsdokumenter, saneringsbeskrivelser og affaldshåndteringsplan, læs mere her
 • Miljøvurderinger og Life Cycle Assessment (LCA), læs mere her


Få hjælp til udvikling af cirkulære byggematerialer – fra idé til marked
Få hjælp af vores specialister, når du skal udvikle eller producere cirkulære byggematerialer (fx baseret på murværk, beton, asfalt samt træ og plantefibre og andre biomaterialer, så jeres produkt kan komme effektivt fra idé til marked.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med:
 • Rådgivning og idéudvikling
 • Produktudvikling
 • Pilotproduktion
 • Procesoptimering
 • Rådgivning ifm. Lovgivning, CE-mærkning og certificering, læs mere her
 • Dokumentation
 • Udarbejdelse af miljødata og Miljøvaredeklarationer (EPD'er), læs mere her
 • Life Cycle Assessment (LCA), læs mere her


Få styr på krav og regler, når du vil bygge med cirkulære byggematerialer
Der er en række ting, som du skal forholde dig til, når du vil bruge cirkulære byggematerialer i dit byggeri, fx hvem står med ansvaret og hvilke krav og regler er gældende?

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik, så du kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, herunder:
 • Overblik over relevante regelsæt
 • Prøvning af cirkulære materialer for at sikre holdbarhed og vurdere overholdelse af krav til teknisk kvalitet
 • Rådgivning inden for CE-mærkning, Byggevareforordningen, bygningsreglement, dokumentationskrav


Indtænk fremtidig cirkularitet i nyt byggeri og anlæg
For at fremtidssikre nye bygge- og anlægsprojekter til en cirkulær verden, så er der flere parametre der skal overvejes, inden de første streger bliver sat på papiret. Skal bygningen fx kunne skilles ad og bruges i direkte genbrug senere? Hvilke materialer skal bruges og hvilken miljøpåvirkning har de? Er bygningen eller anlægget nemt at vedligeholde og drifte? an hjælpe dig med rådgivning og anbefalinger ift. principper og værktøjer, så du fremover kan indtænke cirkularitet i nye bygge- og anlægsprojekter.

Vi kan fx hjælpe dig med:
 • Anbefalinger til materialevalg og konstruktionsprincipper
 • Materialepas og bygningspas, læs mere her
 • Udarbejdelse af Miljøvaredeklarationer (EPD) og Life Cycle Assessment (LCA), som giver overblik over dit produkt eller din bygnings miljøpåvirkning
 • Muliggøre cirkulære strategier i brugs- og nedrivningsfasen ved at designe for adskillelse
 • Drift- og vedligeholdelsesplan
 • Mærknings- og certificeringsordninger, fx DGNB og Dansk Indeklimamærke, læs mere herBetonelementer bliver neddelt til mindre dele med en grabber

Case: RCA-projektet
Produkt: Genanvendt tilslag og cirkulær beton
Udfordring: Produktion og brug på industriel skala

Læs mere om, hvordan vi har været med til at bringe genanvendelse af beton op på industriel skala i Danmark og skabt det første eksempel på CE-mærket tilslag i norden.


 

 

Billedet viser fængslet i Horsens udefra

Case: Fængslet
Produkt: Kvalitetsvurdering af mursten
Udfordring: Genbrug af bagmurssten udvendigt

Læs mere om, hvordan kvalitetsvurdering gjorde det muligt at genbruge op mod 250.000 mursten fra Fængslet i Horsens til nye daginstitutioner.