Bygge- og anlægsaffald

Anke Oberender

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 79.

Byggeaffald - webforside

Bygge- og anlægsaffald

Foto: M. Østergaard, Scanpix

Inden for den danske byggebranche har man i de seneste år arbejdet meget med bæredygtighed og ressourceeffektivitet. Imidlertid er der et stort potentiale for at forbedre processerne og lukke ressourcekredsløb.

Med vores viden om fx prøvetagning, karakterisering og testning samt håndtering af bygge- og anlægsaffald kan vi sikre en effektiv ressourceudnyttelse samt at miljø- og sundhedsskadelige stoffer som bly, PCB, asbest m.m. ikke bliver spredt unødigt via bygge- og anlægsaffald, når affaldet genanvendes. Vi er bl.a. involveret i projekter, der har til formål at afdække mulighederne for direkte genbrug, genanvendelse samt re-/upcycling af materialer i byggeriet.

Vi kan desuden hjælpe med at gennemføre risikovurderinger i forbindelse med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, dvs. vurdere skadelige stoffers miljøpåvirkning i luft, jord samt overflade- og grundvand.

Ved hjælp af livcyklusvurdering (LCA) kan vi sammenligne forskellige muligheder for håndtering af bygge- og anlægsaffald, samt vurdere hvilke håndteringsmuligheder, der vil give de største ressourcebesparelser og laveste miljøpåvirkninger fx fra spredning af miljøskadelige stoffer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Rådgivning om samt planlægning af prøvetagning og testning af bygge- og anlægsaffald, herunder rådgivning vedrørende udvaskningstests
 • Planlægning og gennemførelse af kortlægning af affaldsstrømme samt screening for miljøskadelige stoffer i affald, fx med henblik på vurdering af ressourcepotentialet i affald og optimering af affaldssortering
 • Rådgivning om affaldshåndtering ved ombygnings-, renoverings- og nedrivningsprojekter, herunder udarbejdelse af affaldshåndteringsplaner
 • Udarbejdelse af vejledninger og informationsmateriale omkring affaldshåndtering, dvs. muligheder for genbrug, genanvendelse, forbrænding eller deponering
 • Undervisning og træningskurser vedrørende prøvetagning, testning og håndtering af bygge- og anlægsaffald
 • Karakterisering og klassificering (fx farligt affald eller ej) af bygge- og anlægsaffald
 • Risikovurdering i forbindelse med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
 • Beregninger af økonomiske og miljømæssige besparelser ved affaldsressourceoptimering
 • Udvikling af produkter og processer, hvor genanvendelse af bygge- og anlægsaffald indgår
 • Rådgivning omkring specifikationer for affaldshåndtering i udbudsmateriale
 • Metoder til kvalitetssikring/dokumentation af genanvendte materialer, herunder certificeringsordninger
 • Rådgivning omkring bygge- og anlægsaffaldslovgivning og dens praktiske implementering