Miljøskadelige stoffer i bygninger

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

Skadelige stoffer i byggematerialer

Miljøskadelige stoffer i bygninger

Miljøskadelige stoffer i bygninger og byggematerialer påvirker vores bygninger og byggeprocesser på flere niveauer. Miljøskadelige stoffer kan påvirke indeklimaet i en negativ retning, så bygningen bliver sundhedsskadelig at opholde sig i. Miljøskadelige stoffer kan også udgøre et problem ved håndtering – for eksempel ved nedrivning - og dermed påvirke arbejdsmiljøet for de udførende aktører i en byggeproces. Endeligt kan der være tale om et affaldshåndteringsproblem, når miljøskadelige stoffer forurener ved bortskaffelse og deponering.

På Teknologisk Institut, Indeklima & Bygningsundersøgelser, udfører vi screenings- og kortlægningsopgaver, rådgiver om prøvetagningsstrategi samt risikovurdering og håndtering af de konstaterede miljøskadelige stoffer.

Det er ofte en økonomisk fordel at inddrage vores eksperter tidligt i en renoverings- eller nedrivningsopgave, således at man er på forkant med eventuelle forureningskilder.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Indledende screening/kortlægning af miljøskadelige stoffer i bygninger
  • Omfangsbestemmelser ved prøvetagning og bygningsundersøgelse
  • Indeklimatekniske målinger og rådgivning
  • Risikovurdering af miljøskadelige stoffers påvirkning på brugere
  • Klassificering af materialer i affaldskategorier
  • Udarbejdelse af handlingsplaner
  • Rådgivning omkring arbejdsmiljø
  • Fagspecifik projektering