Miljøskadelige stoffer i bygninger - Bly og andre tungmetaller

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

Skadelige stoffer i byggematerialer

Miljøskadelige stoffer i bygninger - Bly og andre tungmetaller

Bly og andre tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form.

Fx er bly et grundstof og forekommer derfor naturligt. Men blyholdig maling har været anvendt som grunder eller som egentlig malerbehandling på grund af sin høje dækningsevne og algehæmmende virkning.

Bly har været anvendt i byggeriet i århundreder. Blyhvidt, et hvidt malingspigment, blev forbudt i Danmark i 1950, mens anvendelsen af de fleste andre blyprodukter blev forbudt i 2001.

Bly er især at forvente i slidstærk maling eller i grunder på træ. For en vinduesrenovering er der derfor tale om øget risiko for blyforekomster, og dermed krav om sikkerhedsforanstaltninger ved bearbejdning og bortskaffelse af materialerne. Også vådrum eller offentlige lokaler, hvor der var ønske om langtidsholdbare vægoverflader, er placeret i højrisikogruppen for blyforekomster. Her kan bly findes som oprindelige malingslag gemt bag mange års lag maling, tapet og spartel.

Fælles for blyholdige byggematerialer er, at de ikke medfører indeklimaforurening, så længe blyet er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader, evt. skjult bag flere års maling og spartel. Det er først, når renoverings- eller nedrivningsarbejdet påbegyndes og blyholdige materialer skal fjernes, at bly kan udgør et arbejdsmiljøproblem. Når oprindelig puds skal fjernes eller væggene og vinduesrammer skal renses i bund ved slibning, vil der være risiko for at slibestøv kan optages og indåndes. Bly udgør et indeklimamæssigt problem, såfremt blyholdigt støv spredes til opholdsrummene.

Et andet problematisk grundstof er zink. Dette er også brugt som tilsætning i malinger og anvendes stadig i stort omfang i form af zinkoxid. Indholdet af zink i malinger overstiger ofte de gældende grænseværdier for uforurenet affald, og derfor kan forekomsten af dette stof også have stor betydning for affaldsklassificering og -håndtering.

Tungmetalholdigt bygge- og anlægsaffald skal håndteres efter gældende affaldsregler.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Risikovurdering af bygningsmasse
  • Screening/kortlægning af bly i renoveringsområder
  • Omfangsbestemmelse ved prøvetagning og bygningsundersøgelser
  • Prøvetagning og analyse for bly i materialer
  • Rådgivning med håndtering af blyforurenede konstruktioner
  • Rådgivning omkring sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsmiljø
  • Udarbejdelse af handlings- og renoveringsplaner
  • Rådgivning omkring arbejdsmiljø
  • Fagspecifik projektering