Miljøskadelige stoffer i bygninger - PCB

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

Murværk - Indeklima

Miljøskadelige stoffer i bygninger - PCB

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er mest kendt som tilsætning til bløde bygningsfuger, men kan forekomme i en lang række byggematerialer fra 1950'erne og 1970’erne.

PCB er en fællesbetegnelse for 209 industrielt fremstillede kemiske stoffer, som i dag er kendt som en af verdens farligste miljøgifte. PCB er svært nedbrydeligt, hvorfor det ophobes i fødekæden, og kan være hormonforstyrrende.

Det er i dag ulovligt at anvende PCB-holdige byggematerialer. Men tidligere, hvor materialets miljøskadelige virkning ikke var kendt, blev PCB benyttet helt lovligt efter datidens forskrifter. I Danmark blev PCB forbudt som tilsætning til byggematerialer i 1977, og i lukkede systemer som transformatorer og kondensatorer i 1986.

PCB-holdig fugemasse kan indeholde op til 20-40 % af stoffet. Andre byggematerialer kan have tilsat PCB i andre koncentrationer. Fælles for dem er, at de afgiver PCB til luften og til omgivende bygningsdele og konstruktioner. PCB-holdige bygningsdele forurener dermed ofte indeklimaet, hvilket udgør en risiko for brugerne af bygningerne. Derudover indebærer PCB-forekomster en risiko for udførende ved renoveringsprojekter og nedrivningsopgaver, og kan fordyre et renoveringsprojekt betragteligt. Ved energirenoveringer, hvor der fx udskiftes vinduer, øges udgifterne markant, da PCB i vinduesfuger forurener såvel ramme-/karmtræ samt tilstødende konstruktioner. I dette eksempel er det både nedrivning, bortskaffelse og klargøring af underlaget til de nye vinduer, som bliver dyrere.

Da PCB blev forbudt, begyndte man at benytte erstatningsstoffer, heriblandt klorerede paraffiner. Dette stof er også nu lovmæssigt reguleret, hvilket i praksis betyder, at der skal undersøges for stoffet. Overstiger indholdet i materialerne mere end 1 % af de kortkædede klorerede paraffiner betragtes materialet som farligt affald og skal håndteres som sådan.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Risikovurdering af bygningsmasse
  • Udarbejdelse af strategi for prøvetagning
  • Indledende screening/kortlægning af miljøskadelige stoffer i bygninger
  • Omfangsbestemmelser ved prøvetagning og bygningsundersøgelse
  • Indeklimatekniske målinger og rådgivning
  • Udarbejdelse af handlings- og renoveringsplaner
  • Rådgivning omkring sikkerhedsforanstaltninger
  • Rådgivning omkring arbejdsmiljø
  • Fagspecifik projektering