Bæredygtigt byggeri

Martha Katrine Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 67.

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri

Lavenergibyggeri, miljørigtigt byggeri, grønt byggeri og bæredygtigt byggeri – er disse begreber alle udtryk for det samme? Svaret er nej – om end de alle har som mål at nedsætte energiforbruget og i nogen grad begrænse miljøpåvirkningerne, adskiller bæredygtighed sig væsentligt fra de øvrige.

Bæredygtighed opfattes ofte som en løs og uforpligtende betegnelse. Faktum er dog at det bæredygtige byggeri er velbeskrevet i både internationale og europæiske standarder. Konceptet er meget ambitiøst og baseres på en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering..

På bygningsniveau baseres vurderingen af bæredygtighed på 3 aspekter:

  • Miljømæssige aspekter
  • Sociale aspekter
  • Økonomiske aspekter

Det er oplagt at energiforbruget i bygninger skal mindskes, men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Dette stiller høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen. Bæredygtighed i byggeriet er således langt mere end energi og CO2 om end disse er vigtige indikatorer i det samlede regnskab.

På produktniveau tages der udgangspunkt i Environmental Product Declarations (EPD), på dansk miljøvaredeklarationer, hvor påvirkninger fra hele produktets livscyklusforløb kan medregnes.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
Byggeridivisionen på Teknologisk Institut har stor erfaring med og viden om bæredygtigt byggeri og vores eksperters kompetencer dækker en bred faglig palette. På bygningsniveau tilbyder vi rådgivning, vejledning og en række kontrolmålinger. På materiale- og produktniveau dækker vore ydelser bredt, fra produktudvikling til afprøvning, test og dokumentation. Vi faciliterer desuden erfaringsudveksling om bæredygtigt byggeri via netværksaktiviteter samt afholder kurser inden for ovennævnte områder.

Materialer, produkter og indeklima

Netværk, koncepter og modeller

Case