Bæredygtigt byggeri - Beton med reduceret klimapåvirkning

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

Dele af in-situ støbt betonkonstruktion hvor man kan se træer i baggrunden.

Bæredygtigt byggeri - Beton med reduceret klimapåvirkning

Få hjælp til at implementere og udvikle nye løsninger og produkter som reducerer klimapåvirkningen fra beton 

 

Beton som byggemateriale har mange unikke egenskaber, både arkitektonisk, funktionelt og holdbarhedsmæssigt. Det er også nogle af de grunde til, at man i Danmark anvender store mængder af beton til byggeri og anlæg hvert år. Men betonen har samtidig en stor klimapåvirkning, herunder særligt ift. CO2-aftryk og ressourceforbrug, som vi er nødt til at reducere.  

Der findes allerede en række ”knapper”, som man kan skrue på, for at mindske betonens klimapåvirkning. Uanset hvor i værdikæden, du arbejder – om det er som nedriver, entreprenør, bygherre, rådgiver, arkitekt eller i en produktionsvirksomhed – så kan vores eksperter hjælpe dig.  

 

Fem konkrete områder, hvor vi kan hjælpe dig:  

Udvikling og implementering af beton i den cirkulære økonomi
Beton er det mest anvendte byggemateriale i Danmark, og der nedrives en betragtelig mængde beton hvert år. Heldigvis er der også flere forskellige muligheder for at anvende betonen igen afhængig af den specifikke case. Læs mere omkring beton i den cirkulære økonomi og se hvordan vi kan hjælpe dig her.

Optimeret betonsammensætning
Der er typisk store økonomi- og miljømæssige gevinster ved at sammensætte sin beton, så den er skræddersyet og optimeret til den konkrete anvendelse. Der ligger særligt store muligheder i at optimere betonens bindersystem, hvor indholdet af konventionel cement reduceres. Vi har hos Teknologisk Institut stor erfaring i at udvikle betontyper skræddersyet til en given anvendelse.

Design af betonkonstruktioner
Betonkonstruktioner er typisk fleksible i sin udformning, hvormed de kan indgå i mange forskellige sammenhænge. Det betyder dog, at konstruktionerne ofte ”overperformer” i den givne applikation. Der ligger et stort potentiale i at optimere betonkonstruktionerne til den givne sammenhæng. Gevinsten er blandt andet et reduceret materialeforbrug og dermed et lavere klima- og ressourceforbrug. Optimerede betonkonstruktioner kræver typisk anvendelse af digital fabrikation i fremstillingen.

Få foretaget den nødvendige test og dokumentation
Hvis du har udviklet et nyt koncept, produkt, delmaterialer eller lignende, kan det være nødvendigt at få dokumenteret en række egenskaber før anvendelse. Vi kan gennem vores state-of-the-art testfaciliteter hjælpe dig med lige præcis det dokumentationsbehov, du måtte have. Det inkluderer alt fra definition af prøvningsprogrammer, udførsel af standard prøvninger til specialudviklede prøvningsmetoder, fuldskalaforsøg og produktion af mock-ups.

Få styr på krav og regler
Der stilles en række krav i den gældende lovgivning, som kan være nødvendige at få styr på når man vil arbejde på nye måder og med nye løsninger. Vi kan både hjælpe med at skabe et overblik over relevante krav samt hjælpe ift. en evt. certificeringsproces.Betonelementvæg nedtages hel fra eksisterende bygning ved hjælp af en kran.Case: (P)RECAST
Produkt: Genbrug af betonelementer
Udfordring: Direkte genbrug som bærende konstruktioner

Læs mere om udfordringerne forbundet med direkte genbrug af betonelementer fra eksisterende byggeri i nyt byggeri og de løsninger, som vi arbejdet på i projektet.

 

 

En betonbygning set udefraCase: Roadmap mod 2030; halvering af CO2-udledningen fra betonbyggeri
Produkt: Publikation
Udfordring: Minimering af betons klimaaftryk

Teknologisk Institut udarbejdede i samarbejde med Dansk Beton i 2019 branchens roadmap med 35 forslag til, hvordan målet om 50% reduktion af CO2-udledningen fra betonbyggeriet nås inden 2030.

 

 

Den ene ende af en motorvejsbro støbt i beton.Case: Grøn omstilling af cement- og betonproduktion
Produkt: Cement med reduceret CO2-aftryk
Udfordring: Udvikling og opskalering

Læs mere om projektet som har udviklet, dokumenteret og implementeret en ny type cement i Danmark, FUTURECEM, med 30% CO2-reduktion.