Beton i den cirkulære økonomi – hjælp til udvikling og implementering

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

beton cirkulær økonomi

Beton i den cirkulære økonomi – hjælp til udvikling og implementering

Beton er det mest anvendte byggemateriale i Danmark, og der nedrives en betragtelig mængde beton hvert år. Du kan få hjælp til at udvikle og implementere cirkulære betonløsninger af vores eksperter.

 

Vil du arbejde med beton i den cirkulære økonomi og samtidig leve op til de krav og forventninger, der stilles til byggeriet/anlægget? Uanset hvor i værdikæden, du arbejder – om det er som nedriver, entreprenør, bygherre, rådgiver, arkitekt eller i en produktionsvirksomhed – så kan vores eksperter hjælpe dig med den rette viden og adgang til state-of-the-art testfaciliteter og laboratorier. 

Fire gode grunde til at samarbejde med Teknologisk Institut om beton i den cirkulære økonomi: 

Få hjælp til at vurdere den bedste cirkulære løsning i en specifik case
Det kan være forskelligt fra case til case, hvordan betonen bedst anvendes. Vores eksperter kan hjælpe dig med at vurdere, hvor potentialet er størst.

Få hjælp til udvikling af nye, cirkulære betonprodukter
Hvis du vil udvikle nye, cirkulære betonprodukter, kan der være en række egenskaber og krav, som produktet skal leve op til. Vi kan hjælpe dig i udviklingsprocessen, så produktet kan blive markedsklar og samtidig egne sig til den specifikke anvendelse.

Få foretaget test og dokumentation af produkterne
Dit produkt kan blive testet i vores state-of-the-art testfaciliteter. Det inkluderer alt fra standard prøvninger til specialudviklede prøvningsmetoder, målrettet netop dit produkt, fuldskalaforsøg og produktion af mock-ups.

Få styr på krav og regler, når du vil anvende eller udvikle cirkulære betonprodukter
Der stilles en række krav i den gældende lovgivning, som kan være nødvendige at få styr på. Vi kan både hjælpe med at skabe et overblik over relevante krav samt hjælpe ift. en evt. certificeringsproces.


RCA-projektCase: RCA-projektet
Produkt: Genanvendt betontilslag
Udfordring: Produktion og anvendelse på industriel skala 

Læs mere om, hvordan vi har været med til at bringe genanvendelse af beton op på industriel skala i Danmark og skabt det første eksempel på CE-mærket genanvendt betontilslag i norden. 

Læs om RCA-projektet

 

IKEA case betonelementCase: Test af betonelement, nedtaget fra IKEA Gentofte 
Produkt: Genbrugte betonelementer
Udfordring: Bæreevne af genbrugte betonelementer efter nedtagning

Læs mere om, hvordan vi har testet bæreevnen af et TTS-element, nedtaget fra IKEA Gentofte, og skabt nogle af de første danske erfaringer med potentialet for direkte genbrug af betonelementer.  

Læs om TTS-projektet

Beton har lang levetid

Beton som materiale har en meget lang levetid. Faktisk så lang, at levetiden ofte overstiger levetiden af den bygning, hvor betonen er anvendt. Det gælder især for beton som bliver anvendt indendørs i opvarmede rum – her er en levetid på flere hundrede år ikke utænkelig. Men selv beton, som anvendes i meget aggressive miljøer, som fx til broer eller tunneller, kan have en meget lang levetid. Derfor er der stort potentiale i at anvende betonen igen, når bygningens levetid ophører. 

Beton kan indgå i den cirkulære økonomi på en række forskellige måder: 

Transformation/renovering:
Eksisterende bygninger transformeres til ny brug (ses typisk for industribygninger i bynære områder) eller renoveres fremfor nedrivning.

Genbrug:
Hele betonkonstruktioner (typisk betonelementer) bruges igen i nybyggeri. Det er den mindst udbredte løsning for beton, da der er en række tekniske og lovgivningsmæssige udfordringer, som flere udviklingsprojekter lige nu beskæftiger sig med.

Genanvendelse:
Betonen nedknuses og erstatter naturligt sand og sten i ny beton. Det kaldes også genanvendt betontilslag.

Nytiggørelse:
Betonen nedknuses og erstatter naturligt sand og sten i ubundne bærelag i vejopbygninger eller til havneopfyldninger mv.

I Danmark anvender vi i dag over 90 % af betonen fra nedrevne bygninger og anlægskonstruktioner igen. Det sker oftest ved nedknusning, hvor betonen erstatter sand og sten (dvs. enten genanvendelse eller nyttiggørelse). Det kan være forskelligt fra case til case, hvilken metode som er mest egnet. Der er desuden forskel på, om der er tale om beton anvendt til byggeri eller beton anvendt til anlægskonstruktioner. 

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at bruge beton cirkulært i/fra dine byggerier eller hvis du vil udvikle nye, cirkulære betonprodukter. Vi står til rådighed for en uforpligtende snak, hvor vi sammen kan finde den bedste vej fremad for netop din virksomhed.  

Læs mere om vores andre ydelser indenfor cirkulær ressourceøkonomi