Bæredygtigt byggeri - Miljøledelse og miljøkortlægning i byggeriet

Martha Katrine Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 67.

Miljøledelse og miljøkortlægning i byggeriet

Bæredygtigt byggeri - Miljøledelse og miljøkortlægning i byggeriet

Flere og flere byggevareproducenter vælger at få udarbejdet et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001 for deres virksomhed. Et miljøledelsessystem skaber troværdighed om produkterne og anvendes til at optimere produktionen i en mere bæredygtig retning.

Fordele ved miljøledelse og miljøkortlægning
Implementering af miljøledelse er frivilligt, men der er flere gode grunde til at gøre det. Du kan bl.a. opnå:

  • Kendskab til de konkrete miljøbelastninger fra din produktion, hvilket ruster dig til at svare på eventuelle kundehenvendelser og efterleve det stigende behov for oplysning om produkters miljøforhold
  • Optimeret produktion med hensyn til både økonomiske og miljømæssige forhold
  • Besparelse på udgifter til forbrug af energi, vand mv. samt bortskaffelse af affald
  • Markedsfordele, da virksomheder med fokus på bæredygtige produktionsmetoder efterspørges i større og større grad af både offentlige og private indkøbere

Hvad kan vi tilbyde?
Teknologisk Institut tilbyder rådgivning igennem hele processen fra den indledende miljøkortlægning til udarbejdelse af miljøledelsessystemet frem mod implementering og uddannelse af virksomhedens medarbejdere. Det indbefatter bl.a.:

1. Miljøkortlægning:
Skabe overblik over relevante lovkrav og andre bestemmelser på miljøområdet; identificere interne processer og alle miljøforhold; vurdere miljøpåvirkningernes væsentlighed; vurdere tidligere uheld

2. Miljøpolitik, -mål og –handlingsplan:
Udarbejde overordnet miljøpolitik og konkrete miljømål for de miljøforbedringer, som virksomheden ønsker at opfylde; udarbejde miljøhandlingsplan, der sætter miljøforbedringstiltag i gang herunder målbare mål for forbedringer indenfor et bestemt tidsinterval

3. Miljøledelsessystem:
Udarbejde miljøledelsessystem i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 14001:2004  

4. Implementering og træning:
Introduktion af systemet til virksomhedens medarbejder gennem kortere eller længere uddannelsesforløb.

Når virksomheden har implementeret miljøledelsessystemet med tilhørende dokumentation er virksomheden klar til at blive miljøledelsescertificeret.

Kontakt os
Miljøkortlægning og miljøanalyse, Trine Henriksen, tlf. +45 7220 2543, e-mail: trhe@teknologisk.dk.
Ledelsessystemer, Jack Anderson, tlf. +45 7220 2152, e-mail: jaa@teknologisk.dk.