Bæredygtigt byggeri - Miljøvaredeklarationer - MVD/EPD

Asger Alexander Wendt Karl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 44.

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri - Miljøvaredeklarationer - MVD/EPD

For yderligere information

Få hjælp til at udarbejde dine miljøvaredeklarationer
Bæredygtighed er indskrevet som det 7. grundlæggende krav i Kommissionens nye Byggevareforordning som nu danner grundlag for CE-mærkningen i stedet for det gamle direktiv. Byggevareforordningen træder endeligt i kraft 1. juli 2013. Miljøvaredeklarationer (EPD) er en metode til at dokumentere og deklarere bæredygtigheden for byggevarer, og er tæt knyttet til Byggevareforordningens krav om bæredygtighed.

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har allerede udgivet standarder for, hvordan miljøvaredeklarationer for byggevarer skal udarbejdes, og de første byggevareproducenter er allerede nu klar med deres miljøvaredeklarationer, som kan downloades fra producenternes hjemmesider.

Hvorfor udarbejde miljøvaredeklarationer?
Allerede i dag møder stadigt flere producenter krav om miljøvaredeklarationer for deres byggevarer, da bygningscertificeringsordninger som DGNB, BREEAM og LEED alle benytter miljøvaredeklarationens livscyklusanalyse til beregning af bygningens samlede miljøbelastning. På længere sigt vil krav til dokumentation af byggevarers bæredygtighed, på grundlag af bestemmelserne i Byggevareforordningen, også implementeres i lovgivningen. Det er derfor en god idé allerede nu at gå i gang med at udarbejde dine miljøvaredeklarationer. Du kan hente hjælp hos Teknologisk Institut, som har mange års erfaring inden for byggevarer og miljø.

Hvad kan miljøvaredeklarationer bruges til?
Udover at være producentens indgangsbillet til fx DGNB-certificerede byggerier, vil byggevareproducenter, der allerede nu får udarbejdet deres miljøvaredeklarationer, uden tvivl opfattes som ansvarlige og seriøse i forhold til den stigende fokus, der er på bæredygtig udvikling. Derfor kan du anvende miljøvaredeklarationer som et stærkt profileringsmæssigt værktøj overfor dine kunder og samarbejdspartnere.

Hvilke informationer indeholder miljøvaredeklarationer?
Miljøvaredeklarationer er en sammenfatning af informationer om ressourceforbruget og de miljøpåvirkninger der er forbundet med produktionen og anvendelsen af byggevaren. Miljøpåvirkninger som global opvarmning, nedbrydelse af ozonlaget, forsuring af jord og vandløb og udtynding af naturressourcer er bare nogle af de parametre, som miljøvaredeklarationen skal indeholde.

Der findes flere forskellige niveauer for udarbejdelse af miljøvaredeklarationer, som du skal tage stilling til, før du går i gang. Skal miljøvaredeklarationen dække hele produktets livscyklus eller skal den kun dække udvinding af råmaterialer og produktion?

Hvordan kommer jeg i gang?
Teknologisk Institut kan lave hele arbejdet for dig. Vi kan også assistere dig undervejs, hvis du selv ønsker at være med i processen. Ring og hør hvordan vi kan hjælpe dig i gang.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Udvikling af miljøvaredeklarationer for byggevarer (MVD - EPD)
  • Udvikling af PCR – også for produktgrupper
  • Udvikling af livscyklusvurderinger og Levetidsomkostninger for byggevarer (LCA/LCC)
  • CE-mærkning
  • Deltagelse i pilotprojekter
  • Rådgivning og undervisning om krav i Byggevareforordningen, miljøvaredeklarationer og LCA
  • Produktionsoptimering ud fra miljøhensyn