Indeklima

Merete  Lyngbye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 82.

Indeklima

Indeklima

Indeklima har stor betydning for vores komfort og sundhed. Det gælder både i boliger, skoler og kontorer samt i industri og detailbranchen. Når vores indeklima ikke er hensigtsmæssigt, kan vi blive udfordret bl.a. i forhold til indlæring, produktivitet og velbefindende, ligesom vi kan blive syge, hvis indeklimaet er dårligt.

På Teknologisk Institut har vi arbejdet med indeklima i mange år og vores specialister har stor ekspertise i at sikre et godt indeklima. Vi har erfaring med at rådgive private og kommercielle kunder uanset opgavens størrelse. Det kan dreje sig om såvel analyser og målinger samt produktudvikling og forskning.

Indeklimaet er et samspil mellem mange faktorer - lys, lyd, luft og temperatur – og den måde den enkelte oplever det på. Derfor arbejder vi tværfagligt for at sikre de bedste resultater. Se kategorierne nedenfor og de konkrete ydelser herunder. Kontakt os - så hjælper vi dig med at finde den rette specialist til at løse din indeklimaudfordring.

1: Temperatur - udfordringer med varme og kulde
Temperaturen i en bygning har stor betydning for vores komfort og produktivitet. Vi analyserer bygningen, dens installationer og anvendelse for at løse dine temperaturudfordringer fx i forhold til overophedning eller kuldeproblemer.

Læs mere eller kontakt os, så hjælper vi med at finde den rette specialist.

Merete Lyngbye, 7220 1382, mlyn@teknologisk.dk
Thomas Witterseh, 7220 2311, twi@teknologisk.dk

-Få hjælp til termisk komfort

2: Luftkvalitet - afgasning, skadelige stoffer, fugt og skimmel
Vores indeluft kan være udfordret, både komfort- og sundhedsmæssigt, af mange aspekter. Luften kan eksempelvis indeholde skadelige stoffer, partikler mv. eller kan have en genererende lugt. Vores specialister kan hjælpe med at kortlægge de faktiske forhold og sikre indeklima af høj kvalitet.

Læs mere eller kontakt os, så hjælper vi med at finde den rette specialist.

Thomas Witterseh, 7220 2311, twi@teknologisk.dk

-Få hjælp til luftkvalitet i bygninger
-Få hjælp til lugtgener, -emissioner og-spredning
-Få hjælp til luftens CO2-koncentration og fugtindhold
-Få hjælp til støv, partikler og filtrering i indeklimaet
-Få hjælp til skimmel og trænedbrydende svampe
-Få hjælp til radon
-Få hjælp til PCB

3: Luftens bevægelser, udskiftning og træk
Luftens bevægelse og udskiftning er en væsentlig del af at sikre et sundt indeklima. Mangelfuld ventilation kan påvirke luftkvaliteten negativt. Samtidig kan uhensigtsmæssige ventilationsløsninger resultere i trækgener. Vi dokumenterer forholdene og kommer med anbefalinger til løsninger.

Læs mere eller kontakt os, så hjælper vi med at finde den rette specialist.

Merete Lyngbye, 72201382, mlyn@teknologisk.dk

-Få hjælp til luftopblanding og -udskiftning
-Få hjælp til optimering af ventilationsforhold
-Få hjælp til trækgener


4: Lydkvalitet, støj og akustik
Akustik og støj er en ofte overset faktor selvom disse har stor indflydelse på indeklimakvaliteten. Vi er specialister i rum og objekters betydning for lydoplevelsen herunder kortlægning af intensitet og effekt, identificering af støjkilder og udarbejdelse af forslag til udbedring.

Læs mere eller kontakt os, så hjælper vi med at finde den rette specialist.

Patrick Glibert, 72202675, pgl@teknologisk.dk

-Få hjælp til akustik
-Få hjælp til støj


5: Dagslys og belysning
Både naturlig og kunstig belysning har stor betydning for din koncentration og generelle komfort. Vi gennemgår bygningen med fokus på mængden af lys, lysindfald, effektiv solafskærmning, genskin og styring. Dette udføres i et energieffektivt perspektiv.

Læs mere eller kontakt os, så hjælper vi med at finde den rette specialist.

Kristian Vielwerth, 72202007, kvh@teknologisk.dk

-Få hjælp til belysning
-Få hjælp til dagslys6: Brugerens adfærd og tilfredshed
Brugerens oplevelse er en afgørende del af vurderingen af indeklima. Med en antropologisk tilgang kortlægger vores specialister brugernes adfærd og anvendelse af bygningen samt deres forventninger. Vi implementerer adfærdsændringer og forankrer strategier.

Læs mere eller kontakt os, så hjælper vi med at finde den rette specialist.

Maria Louise Bønnelykke, 72201990, mlbo@teknologisk.dk

-Få hjælp til brugernes adfærd og antropologiske analyser
-Få hjælp til indeklimapolitik


7: Mærkning, myndighedskrav, drift og styring af indeklimaet
Udover bygninger, teknologier og brugeradfærd er der en række andre parametre, der har indflydelse på hvilket indeklima vi kan og skal opretholde. Det drejer sig eksempelvis om lovmæssige krav og anbefalinger til indeklimaet, mærkningsordninger samt styringsstrategi og drift.

Læs mere eller kontakt os, så hjælper vi med at finde den rette specialist.

Martha Katrine Sørensen, 72202767, mks@teknologisk.dk

-Få hjælp DGNB-certificering
-Få hjælp til Dansk Indeklima Mærkning
-Få hjælp til styringsstrategier for bygningsdrift
-Få hjælp til simulering af indeklima og energiforbrug
-Få hjælp til arbejdsmiljjø i industri
-Få hjælp til mærkningsordningen IndeklimaKvalitet


 

SkoleklasseCase: Bedre indeklima i folkeskoler
Udfordring: Dårlig luftkvalitet

Godt indeklima er vigtigt for børns indlæringsevne og medvirker til at skabe gode arbejdsbetingelser for deres undervisere. Mange danske skoler oplever dog problemer med dårligt indeklima – fx på grund af mangelfuld ventilation og gamle bygninger.Læs casen

Vi ser frem til at kunne gøre en forskel for både elever, lærere og indlæringen gennem et bedre indeklima.

- Jan Krog Islin, Helsingør Kommune

 

Kontorprojekt til indeklima

Projekt: Bedre indeklima på kontoret giver øgede medarbejderpræstationer
Løsning: Tænk indeklima ind i business-casen

Energirenoveringer af kontorbyggerier kan ikke kun nedsænke fremtidige udgifter til opvarmning. Det forbedrede indeklima efter renovering kan også gøre medarbejderne mere tilfredse og derved mere produktive. Det viser ny undersøgelse fra Teknologisk Institut.

Læs casen

Budskabet er, at indeklima skal tænkes med i business-casen, så fremtidens kontorbygninger er mere rentable og leverer bedre komfort.

- Kasper Furu Nielsen, Teknologisk Institut

 

Hele vejen rundt om det gode indeklima

På Teknologisk Institut har vi en bred tilgang til "det gode indeklima". Ud over vores mange specialist- og rådgivningsydelser, har vi en lang række laboratorieydelser målrettet det gode indeklima. Vi udfører bl.a. uvildige tests vedrørende materialers afgasninger af kemiske stoffer til indeklimaet for firmaer og private samt tests af flygtige farlige stoffers afgasninger fra produkter i henhold til frivillige mærkningsordninger og aktuel lovgivning. Find vores laboratorieydelser her

Derudover tilbyder vi en række kurser med fokus på forskellige aspekter af indeklima - fx ventilation i skoler og i etagebygninger, skimmelsvampe mv. Find vores indeklimakurser her

Derfor skal du være opmærksom på indeklimaet

Har du problemer med indeklimaet i din virksomhed? Så er dette et problem du bør tages yderst alvorligt.
Et dårligt indeklima har en negativ effekt på præstation, indlæring og velvære i hverdagen. Mange medarbejdere opholder sig 95% af arbejdstiden indenfor, hvorfor det er vigtigt med et godt og sundt indeklima.

I værste tilfælde kan effekterne af et dårligt indeklima være sundhedsskadelige og de kan give gener, sygdom og symptomer såsom følgende:

  • Hovedpine
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Hyppige forkølelser
  • Kvalme
  • Svimmelhed

Læs også