Støj

Patrick  Glibert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 75.

Støj

Støj

Støj er desværre ofte en utilsigtet følge af anvendelse af stadig flere tekniske installationer, såvel de faste installationer såsom ventilations- og energianlæg, og mindre enheder såsom husholdningsudstyr.

Fejl ved projektering, komponenter, installation eller drift kan medføre større eller mindre støjproblemer i dagligdagen.

Teknologisk Institut leverer rådgivning ved planlægningen af nye installationer, ved valg af komponenter og ved eventuel lydtest og vurdering af mulige komponenter. Vi kan også tilbyde udarbejdelse af forslag til lyddæmpende foranstaltninger såsom lyddæmpere og svingningsdæmpere, så der sikres mindst mulige støjgener i omgivelserne.

Vi gennemfører desuden lydmålinger som kan klarlægge om støjgrænser for de tekniske installationer i bygningen er overholdt. Vi anvender professionelt, kalibreret udstyr og råder f.eks. over et akustisk kamera, som visuelt udpeger en støjkildes placering.

Teknologisk Institut har akkrediterede lydlaboratorier med fokus på ventilationsanlæg, køle- og varmeanlæg, husholdningsmaskiner og andre energiforbrugende komponenter. Desuden kan vi måle lydafgivelse in-situ med bærbart lydintensitetsudstyr.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Lydmålinger hos kunden og identifikation af støjkilde 
  • Dokumentation af produktegenskaber ved laboratoriemålinger
  • Rådgivning vedrørende valg af komponenter og systemer der genererer støj.  
  • Udarbejde løsningsforslag med henblik på at reducere støjproblemer