Intelligent HVAC til intelligent byggeri

Asger Skød Søvsø

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 91.

Intelligent byggeri - billede af bygning

Intelligent HVAC til intelligent byggeri

Byggeriets grønne omstilling sker via indfasning af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen, energieffektivisering, og flytning og tilpasning af energiforbruget til produktionen af el fra vind og solceller. Anvendelse af digitale teknologier til overvågning og styring af energiforsyning og energiforbrug i bygningerne er afgørende for omstillingen – dermed er intelligent byggeri i fokus.

En intelligent bygning:

  • Har et behageligt, sundt, effektivt og sikkert miljø
  • Har et højt niveau af IKT-installationer og bygningsautomatik, og integrerede systemer for intern og ekstern kommunikation
  • Sikrer effektive ydelser, - både tekniske, som varme, ventilation, køling og belysning, - og ikke-tekniske, som information og kommunikation
  • Er omkostningseffektiv gennem optimering af funktioner, energiforbrug, og vedligeholdelsesomkostninger
  • Tilpasser sig brugerne og aktuelle behov

HVAC-installationerne står for størstedelen af en bygnings energiforbrug. Installationerne er centrale på grund af det voksende fokus på et sundt indeklima, intelligent styring, og krav om energieffektivisering og energifleksibilitet.

Markedet for intelligente installationer, og databaseret drift og vedligehold vokser år for år.

HVAC dækker her bredt, Installationer og automatik til: Opvarmning, mekanisk og hybrid ventilation, køling, varmt brugsvand, belysning, el-udstyr, solafskærmning, bygningsintegreret vedvarende energi, mindre batterier og termiske lagre til bygninger.

De digitale teknologier - sensorer, transmission, lagring, IoT, data-analytics mv. har skabt radikalt nye muligheder for styring og overvågning af centrale bygningsinstallationer: Smarte trådløse sensorer sender data til IoT, hvor data kombineres, analyseres og omsættes til de informationer, der løbende forbedrer og tilpasser installationernes drift.

I takt med den digitale udvikling øges kravene til installationernes ydelser, styringsmuligheder, funktioner og drift.

Udfordringen for virksomheder er at anvende mulighederne til produktudvikling, til implementering i byggeriet og til den afgørende drift. Yderligere skal produktudvikling, implementering og drift ses i sammenhæng, hvilket er en udfordring i sig selv.

Teknologisk Institut arbejder på bygningsniveau med udvikling og dokumentation af intelligente installationer, databaseret styring og overvågning af installationer. Indsatsen er afgørende for energiforbruget og energifleksibiliteten, og dermed for bygningens bidrag til den grønne omstilling.