Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: Performance test - intelligent byggeri

Søren  Draborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 28.

Intelligent byggeri - billede af bygning

Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: Performance test - intelligent byggeri

I takt med at kravene til bygningers indeklima og energiforbrug er skærpet, er det blevet nødvendigt at kunne styre bygningsdriften mere præcist end tidligere og at kunne overvåge driften indgående.

Det har betydet, at de systemer, der styrer bygningsdriften er blevet mere komplicerede og vanskeligere at gennemskue, hvorfor risikoen for uhensigtsmæssig drift som følge af forkerte forudsætninger eller programmeringsfejl i styringen er øget.

Hvis der skal kunne opnås et tilfredsstillende indeklima med et meget lavt energiforbrug er det desuden, i modsætning til tidligere, nødvendigt at styre bygningsdriften dynamisk efter variable setpunkter, der følger udetemperaturen, solpåvirkning, antallet af personer i bygningen og andre parametre, der influerer på indeklima og energiforbrug.

Bygningsdriften skal følge en strategi, der er fastlagt ud fra den konkrete bygnings konstruktioner og brug. Erfaringen viser dog, at det er ikke altid at fastlagte strategi, der er programmeret i CTS-anlægget passer til bygningen. Desuden har det vist sig, at det er svært for CTS-firmaerne at omsætte en driftsstrategi til styringsalgoritmer i CTS-anlægget. Derfor opstår der alt for ofte fejl eller misforståelser, når CTS-anlægget skal programmeres.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Kontakt os, hvis du er bygningsejer eller leverandør af CTS-anlæg til intelligente bygninger, og har brug for samarbejde om:

  • Udvikling af styringsstrategier for intelligent bygningsdrift, herunder optimering af indeklima via styring efter bygningens brug og eksterne parametre som udeforhold
  • Kontrol af, om planlagte styringsstrategier er implementeret korrekt i CTS-anlægget - fx i forbindelse med 1 års- eller 5 års-gennemgangen
  • Kontrol af bygningens tekniske installationer
  • Dokumentation af nuværende bygningsdrift og forslag til eventuelle ændringer, der forbedrer indeklima og/eller reducerer energiforbrug