Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: F&U-samarbejde

Torben Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 65.

Intelligent byggeri - billede af bygning

Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: F&U-samarbejde

Kontakt os, hvis du har brug for samarbejde om udvikling og demonstration af teknologier eller serviceydelser, herunder:

 • Idégenerering og projektudvikling  
 • Identifikation af støttemuligheder fra programmer og fonde
 • Strukturering af et projekt og opstilling af budget og tidsplan
 • Forslag til partnere, og projektorganisation og -administration
 • Udarbejdelse af projektansøgning
 • Projektaftale med projektudbyder og samarbejdsaftaler med projektteamet
 • Gennemførelse af projektet i henhold til projektplanen
 • Eventuelt varetagelse af projektledelsen

Vi kan bidrage med

 • Opdateret teknisk viden og nyttige erfaringer til udvikling af samtlige HVAC-teknologier
 • Viden om rammer for anvendelse af teknologierne - fx ecodesign, krav og standarder
 • De nødvendige internationale test- og dokumentationslaboratorier
 • Omfattende viden om de forsyningsmæssige og bygningsmæssige sammenhænge energiteknologierne indgår i
 • Viden og erfaringer om drift, opfyldelse af krav til indeklima, brugeradfærd og barrierer for teknologianvendelse
 • Et omfattende netværk med videncentre, brancher, byggeriets parter og målgrupper af betydning for et udviklingsprojekt
 • God kontakt til relevante styrelser og udbydere
 • Stærke, administrative støttefunktioner (økonomi, IT og jura)
 • Metoder og erfaringer fra et stort antal gennemførte udviklingsprojekter

Den grønne omstilling, klimamålene og de erhvervsmæssige muligheder indgår i strategierne for en række programmer, der støtter teknologiudvikling og demonstration.

Eksempler på danske programmer relevante for indsatsområdet ”Intelligent HVAC”:

EUDP

Energistyrelsens energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram støtter udviklingen af nye effektive og klimavenlige energiteknologier, der kan bidrage til at gøre Danmark fri for fossil energi i 2050. Samtidig skal projekterne udvikle danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse. 

ELFORSK

Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram støtter projekter, der sikrer effektiv energianvendelse i forbrugsleddet. Der kan støttes projekter inden for områderne bygninger og industri.

InnoBooster og Grand Solutions

Innovationsfondens programmer for energiprojekter. Innovationsfondens investeringer indenfor energiområdet skal understøtte en effektiv grøn omstilling, en omkostningseffektiv udnyttelse af energiressourcerne og et miljømæssigt bæredygtigt energisystem med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder:

 • Udvikling af radikalt nye teknologier, løsninger, services og forretningsmodeller
 • Trinvise forbedringer af eksisterende teknologier og løsninger
 • Løsninger baseret på tværfaglige samarbejder, hvor fx IKT-løsninger og/eller ny materialeteknologi, understøtter effektiv udnyttelse og produktion af vedvarende energi