Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: Udvikling og test af intelligente styringer af varmesystemer i iLAB

Esben Vendelbo Foged

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 46.

Intelligent byggeri - billede af bygning

Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: Udvikling og test af intelligente styringer af varmesystemer i iLAB

Det er en kompleks opgave at teste ”intelligente” temperaturstyringer af i praksis og ofte sker dette under ikke-kontrollerede og -repeterbare forhold. Dermed besværliggøres sammenligning af forskellige komponenter og løsninger i en udviklings- eller indreguleringsproces.  Når intelligente styringer skal optimeres i samspil med varmeforsyningsanlægget (fx en varmepumpe) komplicerer dette omstændighederne yderligere.

iLab er en dynamisk prøvestand, der monitorerer samspillet imellem en varmekilde (fx en varmepumpe) og en række varmevekslere (fire ”rum”), der simulerer belastningen i et hus’ centralvarmesystem. Kuldebelastningen (og dermed opvarmningsbehovet) af de enkelte ”rum” bestemmes ud fra en online realtidssimulering af varmebehovet i et hus. Det er muligt at ændre hustype, brugsmønster, udeklima, o.a. og herved lave en funktionsanalyse under kontrollerede parametervariationer.

iLab giver en unik mulighed for at teste, udvikle og dokumentere effekten af komponenter og samspillet imellem komponenter i en kontrolleret ”virkelig” verden.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Kontakt os, hvis du er producent eller leverandør og har brug for samarbejde om:

  • Forskellige former for rumtemperaturstyringer (rumtermostater, gulvvarmemanifolder)
  • Styringsalgoritmer til varmepumper, kedler og lignende
  • Prognosestyringer, styring via dynamiske tariffer, vejrkompensation og anden styring af centralvarmesystemer
  • Samspil imellem bygning og solceller/solvarme
  • Udvikling af nye CTS- og BMS-løsninger
  • Udvikling og test af cirkulationspumper, ventiler, sensorer, osv.
Vi har et godt kendskab til relevante danske offentlige programmer, der støtter innovation og teknologi udvikling.