Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: Installationskomponenter med IoT-baseret intelligent styring

Torben  Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 65.

Intelligent byggeri - billede af bygning

Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: Installationskomponenter med IoT-baseret intelligent styring

Installationerne er centrale for den grønne omstilling med et voksende fokus på et sundt indeklima, intelligent styring, og krav om energieffektivisering og energifleksibilitet. Dette, kombineret med intelligente målere, nye tarifsystemer, mærkningsordninger for bygningers automatik mv. forventes at øge markedet for intelligente installationer, og databaseret drift og vedligehold markant de kommende 5 år.

Udviklingen stiller nye krav til installationernes ydelser og styringsmuligheder. Efterspørgsel efter intelligente bygningsinstallationer vokser i takt med den grønne omstilling og digitaliseringen.

De digitale teknologier udvikles hurtigt og falder i pris. ”Smarte” sensorer, digitale interfaces, trådløs dataoverførsel, datalagring, Internet of Things (IoT), data-analytics og applikationer til visualisering og styring giver radikalt nye muligheder for styring og overvågning af centrale bygningsinstallationer. Smarte trådløse sensorer sender data til IoT, hvor data kombineres, analyseres og omsættes til de informationer, der løbende kan forbedre og tilpasse installationernes drift.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Kontakt os, hvis du er producent eller leverandør og har brug for samarbejde om:

  • Udvikling af nye intelligente installationskomponenter: Indbygning af IoT-koblinger, sensorer og software, der leverer real time data til intelligent styring, driftsovervågning og diagnosticering
  • Indbygning af IoT-baseret ”intelligens” i eksisterende komponenter
  • Udvikling af intelligent IoT-baseret styring
  • Valg af sensorer, aktuatorer, IoT-arkitektur, dataanalyser og styringsstrategier
  • Apps / brugerflader til iPhone, tablets og computer

Se i øvrigt ydelsesark for DataEnergyLab om samspillet mellem intelligente komponenter.

Vi har et godt kendskab til relevante danske offentlige programmer, der støtter innovation og teknologiudvikling - se under menupunkt 03. F&U-samarbejde.