Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: Antropologiske adfærdsstudier til udvikling og dokumentation af intelligente løsninger

Maria Louise Bønnelykke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 90.

Intelligent byggeri - billede af bygning

Intelligent HVAC til intelligent byggeri - Ydelse: Antropologiske adfærdsstudier til udvikling og dokumentation af intelligente løsninger

Implementering af intelligente, energieffektive teknologier og styringssystemer til intelligente bygninger kræver mere end bare teknologi. Ofte vil bygningens drift og brug ændre sig og stille krav til en bestemt adfærd hos brugerne af bygningen – herunder også driftsansvarlige. At realisere potentialet ved intelligente løsninger kræver at teknologi, bruger og bygning tænkes sammen. Brugernes behov og adfærd skal inddrages ikke alene ved drift og ibrugtagning, men allerede i designfasen for at sikre løsningens funktionalitet. 

Energiantropologi kan sikre netop disse perspektiver. Der arbejdes med kvalitative metoder som interviews og observationer som baggrund for analyser. Disse kan bruges til en række forskellige formål:

Case 1:
En intelligent bygning udfordret af høje CO2-værdier på trods af ventilation tilknyttet lokalebooking for behovsstyring. En antropologisk undersøgelse afdækkede at brugerne ikke havde incitament til at booke lokaler på grund af lokalernes indretning og funktionalitet.

Case 2:
Iterativ udviklingsproces med beboere for at udarbejde visualisering af forbrugsdata. Brugerinddragelsen sikrer, at data præsenteres i en kontekst, der giver mening for målgruppen og øget opmærksomhed på energiforbrug.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Energiantropologiske studier har relevans for en meget bred målgruppe: Bygningsejere, driftsansvarlige, leverandører, producenter, forsyningsselskaber, kommuner, boligforeninger etc. Kontakt os, hvis du har brug for samarbejde om:

  • Kortlægning af adfærd og behov samt anbefalinger til egnede løsninger
  • Brugerinddragelse i udvikling af løsninger og design af teknologier
  • Udarbejdelse af implementering- og forankringsstrategi
  • Evaluering af implementerede løsninger og teknologier
  • Fejlfinding – årsager til afvigelser i data