Luftkvalitet i bygninger

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Arbejdsmiljø

Luftkvalitet i bygninger

Teknologisk Instituts indeklimaeksperter tilbyder rådgivning om indeklimaproblemer, hvor man oplever gener fx i form af irriterede slimhinder, gener i luftvejene, hovedpine, træthed, udslæt eller dårlig lugt i lokalerne.

Vi foretager målinger af luftkvaliteten i alle slags miljøer, fx udtager vi luftprøver i kontorer, skoler, svømmehaller, institutioner, industri og private boliger. Vi måler blandt for formaldehyd og såkaldte VOC’ere (flygtige organiske forbindelser), samt mange andre kemiske stoffer, som kan være relevante i de enkelte sager.

Vi forholder os til den samlede mængde af kemiske stoffer i luften, samt til koncentrationen af de enkeltstoffer vi måler i luften. Endvidere forholder vi os til, om nogen af de målte stoffer er sundhedsskadelige, kan virke slimhindeirriterende eller give anledning til hovedpine i de fundne koncentrationer. Vi vurderer hvorfra de fundne problematiske stoffer afgasser, og hvad der eventuelt kan gøres for at forbedre luftkvaliteten.

Vi tager udgangspunkt i den erfaring, som vi har fra Teknologisk Instituts mange årlige målinger af luftkvalitet.

Vi laver og deltager i forsknings- og udviklingsprojekter indenfor luftkvalitetsområdet – på den måde er vi opdateret på den nyeste viden og teknologi. 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Udarbejdelse af strategi for prøvetagning
  • Kortlægning af årsagen til eventuelle luftkvalitetsproblemer
  • Udtagning af luftprøver/måling af luftkvalitet
  • Rådgivning til afhjælpning af eventuelle luftkvalitetsproblemer
  • Rådgivning til forebyggelse af indeklimagener