Akustik

Patrick  Glibert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 75.

Akustik

Akustik

Dårlig akustik kan virke irriterende, trættende og sænke koncentrationsevnen og dermed påvirke fx produktiviteten på arbejdspladsen negativt. Det gør sig særligt gældende, når lyden opleves rungende eller når flere lyde forstyrrer hinanden, som når lyd med uvedkommende information fra fx samtaler påvirker koncentrationen.

Et rums størrelse, indretning og form har afgørende indflydelse på lydkvaliteten, nærmere bestemt rumakustikken. I rum med mange hårde overflader reflekteres lyden, hvilket giver en lang efterklang og et forøget støjniveau, hvilket oftest er en dårlig egenskab. Støjkilderne er både de ’faste’ installationer som ventilation, kaffemaskine, kopimaskine mm og personernes aktiviteter og samtaler. Modsat er det heller ikke altid fordelagtigt at dæmpe lyden mest muligt. Man kan fx påvirke akustikken ved tilføje genstande og beklæde overflader med materialer, der kan absorbere lyden.

Bygningsakustikken er ligeledes væsentlig for den samlede lydkvalitet. Særligt bygningskonstruktionens sammensætning har indflydelse på lydisolationen og -overførelse og dermed hvordan lyd spreder sig og overføres mellem rum og etager.  

På Teknologisk Institut tager vi ud til kunder og dokumenterer de faktiske rumakustiske forhold og kan udarbejde optimeringsforslag. Vores arbejde fokuserer på at optimere brugernes komfort og rådgive omkring lovgivningen. Samtidig råder vi laboratorier, hvor vi kan dokumentere emners akustiske egenskaber.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Dokumentere rums lydakustiske egenskaber
  • Måle efterklang, støjniveau og lydudbredelse
  • Måle og optimere emners lydabsorptionsevne.
  • Udpege utætheder og indikation konstruktionsfejl som årsag til dårlig lydisolation