Lugtgener, -emissioner og -spredning

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Arbejdsmiljø

Lugtgener, -emissioner og -spredning

Teknologisk Instituts indeklimaeksperter tilbyder rådgivning om lugtproblemer. Vi foretager undersøgelse af lugtkilder i alle slags indeklimamiljøer, fx laver vi kildesøgning i boliger, kontorer, butikker, skoler, institutioner, laboratorier og industri. 

Nogle materialer kan lugte, når de er nye eller når de fx er opfugtede, fejlproducerede eller fejlbehandlede. Udover selve materialets afgasning kan lugtgener skyldes, at lugt spreder sig uhensigtsmæssigt fra andre rum, boliger eller omgivelser.

Med den eksisterende erfaring Teknologisk Institut besidder fra adskillige lugtundersøgelser, har vi god mulighed for at finde kilden til lugtgener.

Teknologisk Institut undersøger lugtproblemer ved at trække på tværfaglige kompetencer og et bredt udvalg af udstyr og laboratorier. En lugtundersøgelse kan bestå af en eller flere af følgende; identificering af lugtkilden, bestemmelse af koncentration og intensitet, kortlægning af spredning, gennemgang af design af ventilation og konstruktion.         

Under visse lugtsager udtages der ligeledes luftprøver, som analyseres i laboratoriet enten som led i kildesøgningen eller for at afgøre, om nogle af de målte stoffer er sundhedsskadelige eller kan virke slimhindeirriterende i de målte koncentrationer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Identificering af lugtkilden.
  • Bestemmelse af lugtkoncentration og -intensitet
  • Kortlægning af lugtspredning
  • Gennemgang af design af ventilation og konstruktion     
  • Laboratorieanalyse
  • Rådgivning til afhjælpning af lugtgener