Støv, partikler og filtrering

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Støv og partikler

Støv, partikler og filtrering

Støv og partikler i indeluften stammer fra mange forskellige kilder. Trafik og brændeovnsrøg er typiske lokale kilder udendørs, men ofte kommer størstedelen af partiklerne i indeluften fra aktiviteter, der foregår indendørs. 
I hjemmet er det aktiviteter som madlavning, der kan danne mange fine partikler, men tændte stearinlys, brændeovne og tobaksrøg kan også være væsentlige kilder. På kontorarbejdspladsen kan partiklerne dannes af fx kopimaskiner.

Til trods for, at der ikke er defineret lovgivningsmæssige grænseværdier, er der bred enighed om, at partikler og støv kan være skadeligt for mennesker og påvirke arbejdsmiljøet. WHO har f.eks. vurderet, at dieseludstødningspartikler er kræftfremkaldende. I indeklimamæssige sammenhænge har luftens renhed særligt betydning for personer, der lider af støvallergi.  

Teknologisk Institut har mange års erfaring med måling og vurdering af partikler og støv, samt håndtering af udfordringer. Det drejer sig ofte om kildekontrol, effektiv ventilation og filtrering af luften. Vi tilbyder altid kundetilpassede løsninger og rådgivning. 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med? 

  • Måling af partikelmasse i forskellige fraktioner (PM1, PM2.5, PM4 og PM10) 
  • Måling af ultrafine partikler  
  • Rådgivning om luftudsugning - placering, type og luftmængde        
  • Vurdering af partikel- og støvkoncentrationer 
  • Screening for punktkilder  
  • Rådgivning angående valg og vedligehold af luftfilter 
  • Identifikation af tilsmudsede ventilationskanaler ved video-inspektion