Bitumen Stabiliseret Materiale BSM

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Bitumen Stabiliseret Materiale BSM

Teknologisk Institut råder over specielt laboratorieudstyr, der består dels af en speciel bitumenskumningsenhed, en tilhørende asfaltblander, samt et specielt indstampningsapparat til vibrationsindstampning af BSM-materialet. Efter hærdning testes bl.a. vandfølsomheden og stivhedsmodulet (bæreevnen).

Det CO2-besparende belægningskoncept
Normal asfaltproduktion anvender en del energi til opvarmning og tørring af stenmaterialet under fremstillingen af de varmblandede asfaltprodukter. Der har igennem mange år været ønske om at kunne fremstille asfalten koldt, så energibehovet kunne sænkes betydeligt. De hidtidige erfaringer har dog ikke kunnet resultere i koldblandede asfaltprodukter med samme egenskaber og holdbarhed som varmblandet asfalt. Udenlandske erfaringer fra USA, Sydafrika, Brasilien, Tyskland m.fl. viser dog mulighed for at fremstille et nyt, interessant bitumenstabiliseret vejbelægningsprodukt. Denne viden omsættes nu til danske erfaringer, så der i højere grad kan leveres bæredygtige og miljørigtige belægninger.

Hvordan fremstilles BSM?
BSM fremstilles udelukkende af knust genbrugsasfalt, som blot tilsættes en begrænset mængde bitumen, lidt cement (eller anden klæbeaktiv filler) samt lidt procesvand for at sikre bearbejdeligheden. Det specielle i fremstillingen er, at bitumen opskummes med små mængder vand umiddelbart inden tilsætningen i blandemaskinen. Når varm bitumen tilsættes minimale mængder vand opstår momentant en ”dampeksplosion”, så den varme, flydende bitumen omdannes til bitumenskum. Herved opnår bitumen et betydeligt større volumen, som sikrer en bedre dispergering i genbrugsasfaltblandingen. Slutproduktet, BSM, opnås punktvise bindinger imellem kornene i genbrugsasfaltmaterialet og bliver således til et bitumenstabiliseret materiale. De foreløbige danske erfaringer tyder på, at der kan opnås en bæreevnemæssig E-værdi på 800-1000 MPa efter fuld styrkeudvikling, hvilket svarer til en mellemting mellem varmblandet asfalt og ubundne grusbærelag. Udenlandske erfaringer antyder desuden, at BSM-laget pga. de punktvise bindinger er resistent overfor revnegennemslag fra underlaget. BSM kan principielt fremstilles både som værkfremstillet (”KMA”) og som in-situ stabilisering direkte på vejen med specielle remixere.

BSM med lav CO2-belastning
Da BSM stort set udelukkende består af knust genbrugsasfalt er der i høj grad tale om cirkulær ressourceøkonomi og da der kun tilsættes 2-3% ny bitumen, er der også tale om en begrænset CO2-belastning fra indkøb af nyt bindemiddel. Da vores danske grusgrave efterhånden meldes at ville løbe tør i overskuelig fremtid, er det et yderligere plus for konceptet, at der ikke er behov for tilførsel af nye stenmaterialer. Konceptet er således helt i tråd med FNs verdensmål og det danske mål om CO2-reduktion.

Test og optimering af BSM
Der pågår i øjeblikket et større udviklingsarbejde i regi af Vejdirektoratet, hvor BSM-materialers egenskaber og holdbarhed testes og udfordres med henblik på at kunne skaffe tilstrækkelig dokumentation. Målet er på sigt at kunne udgive en vejregel for produktet og dets anvendelse.

I forlængelse af den seneste tids øgede fokus på cirkulær ressourceøkonomi og opnåelse af bæredygtige løsninger er der sat fokus på at opnå danske erfaringer med et nyt, miljørigtigt koncept.