Koldblandet asfaltbærelag - BSM

Anders  Kargo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 31.

Billede af BSM i en handske

Koldblandet asfaltbærelag - BSM

Projektet er gennemført i perioden 2019-2020.

”Koldblandet asfaltbærelag” er et udviklingsprojekt gennemført i regi af Vejdirektoratets vejregelafdeling med henblik på at skabe viden og dokumentation om en ny belægningstype, BSM, som er en forkortelse for ”Bitumen Stabiliseret materiale”, fremstillet af knust genbrugsasfalt som stabiliseres ved tilsætning af skumbitumen.

Projektarbejdet indgår i en vurdering og dokumentation af konceptets egnethed, med henblik på at kunne skabe beslutningsgrundlag for udarbejdelse af en udbudsforskrift for koldblandet asfaltbærelag.

Resultaterne fra det i 2018 afsluttede udviklingsprojekt ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark” skabte grundlag for, at der kan anvendes en større grad af genbrugsasfalt i fremstillingen af ny, varmblandet asfalt, end det hidtil havde været muligt. Alligevel forefindes fortsat væsentlige mængder af knust genbrugsasfalt, som blot anvendes som ubundet bærelag eller fyld.

Med projektet ”Koldblandet asfaltbærelag” åbnes der nu op for mulighederne for også at genanvende knust genbrugsasfalt i et koldt fremstillet, bitumenstabiliseret bærelagsmateriale. Det stabiliserede materiale, som ikke direkte må forveksles med varmblandet asfalt, forventes at kunne anvendes som et mere lokalt fremstillet, stabiliseret bærelagsmateriale. Den kolde fremstillingsproces kræver ingen varmeenergi og det nye bindemiddel tilsættes kun i begrænsede mængder. Begge dele, samt minimeret materialetransport, ses umiddelbart som et plus mht. opnåelse af CO2-reduktion og større grad af bæredygtighed. Bitumen opskummes gennem en speciel proces med vand. Den opskummede bitumen opnår derved et større volumen og dermed stort kontaktareal med genbrugsasfalten.

Resultater

Den foreliggende videns- og dokumentationsrapport beskriver BSM-produktets principielle sammensætning og de første danske erfaringer med laboratorieoptimering af materialet, herunder mix-design, samt opfølgende fuldskalaforsøg. Der afsluttes med forslag til det videre arbejde med materialet.

Deltagere

Projektet er gennemført med tilknytning til en ad-hoc gruppe under Vejdirektoratets ”Vejregelgruppe Asfalt”. Ad hoc gruppen har haft repræsentanter fra følgende:

  • Vejdirektoratet (projektledelse)
  • Næstved Kommune
  • Sønderborg Kommune
  • Wirtgen
  • SR-Gruppen
  • NCC
  • Teknologisk Institut (afrapportering og BSM laboratorieforsøg).

Projektets rapporter

 

Andre rapporter – CO2 og bæredygtighed

Andre rapporter – BSM produceret på slaggegrus

Andre rapporter - Undersøgelse af BSM med forøget finstofindhold

Artikler fra fagbladet Trafik og Veje