Vejsektorens Test- og Udviklingscenter

Signe Hellested Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 15.

Asfaltlaboratorium

Vejsektorens Test- og Udviklingscenter

En velfungerende vejinfrastruktur er vigtig for sammenhængskraften i et samfund og bidrager til et samfund i fortsat vækst.

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium på Teknologisk Institut understøtter danske bygherrer og virksomheder i vejsektoren med:

  • Uvildig prøvning af asfaltmaterialer (nyt asfaltlaboratorium etableret primo 2019)
  • Specialistrådgivning om veje og belægninger
  • Markedsnær udvikling af materialer og vejkonstruktioner

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium tilbyder, primo 2019, avanceret materialeprøvning for vejsektoren.

Materialeprøvningerne i Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium lever op til de nye DS/EN-standarder, og er essentielle for både kvalitetskontrol og produktudvikling. Laboratoriet er akkrediteret.

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium vil, som akkrediteret laboratorium medvirke til at sikre kvaliteten i vejsektoren.

Producenter af vejmaterialer vil med anvendelse af Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium få mulighed for øge kvaliteten af deres produkter. Dette bidrager til øget konkurrenceevne i forhold til at kunne levere nye, innovative produkter, som lever op til fremtidens krav og behov.

Bygherrer og vejbestyrelser opnår mulighed for mere effektiv drift og rettidigt vejvedligehold. Hertil kommer højere kvalitet og merværdi i anvendte vejmaterialer og produkter.

Specialistrådgivning tilbydes offentlige og private vejbestyrelser, herunder grundejerforeninger samt rådgivere og entreprenører.

Entreprenører og håndværksvirksomheder opnå mulighed for at forbedre udlægningskvaliteten af anvendte vejmaterialer samt styrke kompetenceopbygningen indenfor anvendelse af innovative løsninger på området.

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium vil indgå i strategiske F&U aktiviteter og sikre formidling af F&U-aktiviteterne til vejsektorens interessenter.