Vejsektorens Test- og Udviklingscenter - F & U - Vejsektor

Signe Hellested Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 15.

Asfalt

Vejsektorens Test- og Udviklingscenter - F & U - Vejsektor

Fremtidens vejinfrastruktur skal imødekomme køretøjernes teknologiske udvikling og klimaforandringernes påvirkning. Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium opbygger, gennem F&U aktiviteter i samarbejde med vejsektorens aktører, de fornødne kompetencer som skal bidrage til at vejinfrastrukturens kvalitet til enhver tid står mål med behovet.

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium vil tillige, sammen med internationale samarbejdspartnere, forestå F&U indenfor vejes opbygning og materialer. Dette samarbejde vil bidrage til, at international viden understøtter udviklingen af den danske vejsektor.

Som eksempler på F&U fokusområder kan nævnes:

  • Udvikling af nye belægningstyper som bidrager til håndtering af de udfordringer, ændringer i klimaet giver samfundet.
  • Udvikling af en vejinfrastruktur som skaber et bedre bymiljø, gennem mindre partikel- og CO2 udledning, mindre støj og bedre holdbarhed. 
  • Tilpasning af vejbelægningers holdbarhed som følge af tungere køretøjer og platoon-kørsel.
  • Udvikling og afprøvning/demonstration af aktive veje, eksempelvis med indbygning af sensorer.
  • Intelligente vejmarkeringer som skaber bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.
  • Præfabrikerede løsninger som potentielt reducerer vedligeholdelsesudgifter og trafikantomkostninger.

Vejinfrastrukturens holdbarhed er betinget af trafikkens belastning og ændringer i klimaet. Vi har tidligere set omfattende sporkørings- og holdbarhedsproblemer på det danske vejnet, da enkeltmonterede supersingle-dæk blev introduceret på de tunge køretøjer.

Med udsigt til en fremtid med autonome køretøjer, som giver mulighed for en tættere kørsel (platooning), samtidig med en evt. reduktion af kørebanebredderne, øges risikoen for en hurtigere nedbrydning af vejinfrastrukturen, som følge af en mere koncentreret belastning.

Nedbrydningen vil yderligere forstærkes, hvis klimaforandringerne medfører varmere temperaturer, som oplevet i sommeren 2018, eller større regnintensiteter, hvor vejinfrastrukturen oversvømmes. Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium vil bidrage til en øget viden omkring disse udfordringer samt arbejde på egnede og robuste løsninger, således at vejinfrastrukturen til stadighed bidrager til et samfund i vækst.

Læs mere om F&U projekterne