Bygningsskader og tilstand

Thor Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 68.

Betonskader

Bygningsskader og tilstand

Inden for bygningsskader og tilstand arbejder vi med årsagsbestemmelser, udredningsopgaver samt uvildig rådgivning i forbindelse med skadesager eller som forebyggende rådgivning, inden skaden er sket. Teknologisk Institut har omfattende viden om anvendte materialer i dag og op til flere århundreder tilbage i Danmark, og om dansk byggeskik i gennem tiderne.

Teknologisk Instituts konsulenter er specialiserede inden for fagspecifikke områder, men har alle en bred konstruktiv indsigt. Uanset om der er aktuelle skader eller ej, er systematiske forundersøgelser et vigtig redskab, som sikrer, at de planlagte tiltag er økonomisk, energimæssigt, fugtteknisk og holdbarhedsmæssigt optimale.

I forbindelse med pludselige skader er det vigtigt med en hurtig afklaring af, hvorvidt konstruktionerne kan bibeholdes og genanvendes, samt i hvilket omfang udbedring og afhjælpning er nødvendigt.

Ved skadesudredning af en ikke kendt skade tager en udredning ofte udgangspunkt i en sagsgennemgang samt en besigtigelse, hvor der indsamles materiale til analyse samt foretages observationer og målinger, som efterfølgende vil ligge til grund for en tilstandsvurdering eller skadesudredning.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Udredning af bygningsskader
 • Tilstandsvurdering af skadede områder (fx i forhold til fugt, brand, sætning/fysisk skade eller styrke)
 • Monitering og overvågningsopgaver af fx fugt
 • Kortlægning af fugtforhold, inkl. vurdering af mikrobiologisk vækst, fx skimmelsvamp, råd/trænedbrydende svamp og ægte hussvamp
 • Kvalitetskontrol i udførelsesfasen
 • Udarbejdelse af udbedringsforslag
 • Granskning af projektmateriale fx i forhold til fugtmekanik eller energioptimering
 • Helhedsrådgivning om valg af vedligehold, renoverings- og energirenoveringsløsninger, under hensyn til materialer, konstruktioner og arkitektur
 • Laboratorie undersøgelser af byggematerialer, deres egenskaber og restlevetider
 • Rådgivning om mulighed for genanvendelse af nedrevne dele, i forbindelse med renovering
 • Vurdering af materialers holdbarhed ved ændret eksponering / anvendelse