PFAS-inator: eliminering af uønskede PFAS-forbindelser fra vand

Sabine  Lindholst

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 35.

Brandskum der indeholder PFAS, også kaldet flourerede stoffer

PFAS-inator: eliminering af uønskede PFAS-forbindelser fra vand

I dette projekt samarbejder en række danske og nordiske aktører om at udvikle et kosteffektivt teknologikoncept til fjernelse af uønskede PFAS-forbindelser fra vand.

PFAS bruges i mange produkter

PFAS-forbindelser, eller fluorerede stoffer, er kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, der bliver brugt i et utal af produkter på grund af deres smudsafvisende og brandhæmmende egenskaber. Stofferne bliver anvendt til imprægnering af tekstil og tæpper, som komponent i maling og som brandslukningsskum til bekæmpelse af oliebrande – men også i fedtafvisende fødevareemballage af pap og papir som for eksempel madpapir.

PFAS-forbindelser er problematiske, fordi de er svært nedbrydelige og ophobes i både mennesker og miljøet – og de er detekteret overalt: i spildevand og slam, i perkolat samt i grundvand fra bl.a. flyvestationer og beredskabet.

Håndtering af PFAS-holdigt vand sker i dag ved brug af aktivt kul, der passivt adsorberer PFAS-forbindelser. Det aktive, forurenede kul transporteres efterfølgende til Holland, hvor det afbrændes ved høje temperaturer for at sikre, at PFAS-forbindelser og biprodukter forsvinder. Denne metode er ikke bæredygtig og afsætter et kraftigt CO2-aftryk, da det aktive kul heller ikke kan regenereres.

ARTIKEL: Lidt nærmere en optimal kombination af renseteknologier til PFAS på lossepladser (Ingeniøren, 2023)

Kombinerede teknologier skal rense for PFAS

PFAS-inator projektet tager udgangspunkt i, hvorledes eksisterende billige og avancerede vandbehandlingsteknologier kan kombineres, så der kan udvikles en kosteffektiv renseløsning til svært nedbrydelige stoffer som PFAS.

Projektets mål er derfor at udvikle simple og kosteffektive forbehandlings- og opkoncentreringsteknologier og kombinere disse med superkritisk oxidation, som sikrer en komplet destruktion af disse persistente stoffer.

Herved skabes et teknologikoncept, der både er økonomisk overkommeligt, og som samtidig fuldstændigt nedbryder de problematiske stoffer. Projektet PFAS-inator omhandler udvikling af forbehandlings- og opkoncentreringsteknologien for at kunne færdigudvikle et endeligt teknologikoncept til komplet fjernelse af PFAS-forbindelser i miljøet:

  • Forbehandlingsteknologi til fjernelse af andre, ikke-persistente stoffer fra fx perkolat
  • Identifikation af omkostningseffektive adsorbenter til PFAS-opkoncentrering
  • Dokumentation for nedbrydning af uønskede PFAS-forbindelser i forskellige vandtyper, herunder perkolat, ved Aquarden Technologies' superkritisk oxidationsteknologi

FAKTA OM PROJEKTET

 

Projektnavn

PFAS-inator: Bæredygtig og kosteffektiv teknologikoncept til fjernelse af PFAS-forbindelser fra perkolat og drænvand fra jorddepoter.

 

Projekttype

MUDP – Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

 

Partnere

Aquarden Technologies A/S

Teknologisk Institut

Vandrensning.com

DTU Miljø

Argo I/S

Pertetuum

Fors A/S

Eden Aquatech AB

Nomi4S I/S

Hjørring Vandselskab A/S

H20 Nordic

 

Tidsramme

Januar 2021 – marts 2023

 

Vigtigste fokusområder

Udvikling af forbehandlings- og opkoncentreringsteknologi for at kunne færdigudvikle et endeligt teknologikoncept til komplet fjernelse af PFAS-forbindelser i miljøet:

  • Forbehandlingsteknologi til fjernelse af andre, ikke-persistente stoffer fra fx perkolat
  • Identifikation af omkostningseffektive adsorbenter til PFAS-opkoncentrering
  • Dokumentation for nedbrydning af uønskede PFAS-forbindelser i forskellige vandtyper, herunder perkolat, ved Aquarden Technologies' superkritisk oxidationsteknologi.

 

Vigtigste miljøgevinster

Komplet nedbrydning af PFAS-forbindelser i perkolat, spildevand, drænvand og forurenet grundvand.

 

Understøttede verdensmål

Verdensmål 3, Sundhed og trivsel   FN Verdensmål 6