Plast fra medicinsk udstyr skal genanvendes til nye produkter

Frederik R Steenstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 57.

Forskellige typer plast i beholdere

Plast fra medicinsk udstyr skal genanvendes til nye produkter

Mange plastprodukter består af flere typer plast, hvilket gør materialet svært at genanvende. I et nyt projekt har Teknologisk Institut undersøgt, hvordan man kan fjerne blødgørere fra brugt medicinsk udstyr i plast, så plasten kan genanvendes.

Hospitaler og klinikker bruger store mængder medicinsk engangsudstyr, hvor ca. 40 % er lavet af plasttypen blød PVC. Blød PVC betragtes som ikke-genanvendeligt, og kvaliteten af PVC samt indholdet af tilsætningsstoffer varierer i produkter fremstillet af blød PVC generelt. Derfor er det svært at opnå et ensartet, genanvendt produkt. Medicinsk udstyr er dog en fraktion, der er karakteriseret ved, at PVC’en er af høj (medical grade) kvalitet.

I Danmark indsamles hårde PVC-produkter som byggematerialer til genanvendelse, hvilket sparer CO2 og bidrager til den cirkulære økonomi. Imidlertid bliver blødt PVC-affald deponeret i henhold til affaldsbekendtgørelsen for kommunerne.

I et projekt støttet af Miljøstyrelsen har Teknologisk Institut udviklet en metode til sikker genanvendelse af blød PVC fra medicinsk udstyr gennem teknologien superkritisk CO2.

Gratis webinar: Superkritisk CO2 – en grøn metode til ekstraktion og oprensning

Miljøvenlig teknologi kan oprense plast
Superkritisk CO2 er et miljøvenligt opløsningsmiddel, som kan udvaske uønskede tilsætningsstoffer og dermed skabe renere materialer, der kan benyttes til nye produkter. Teknologien genbruger CO2 og tilsættes ikke giftige kemikalier. Dette betyder også, at der ikke er rester af opløsningsmidlet tilbage i produktet efter behandling, da CO2 fordamper og forsvinder fuldstændigt.

- Vi bruger superkritisk CO2-teknologi til at udvaske blødgørere og additiver i PVC’en, og derved kan vi producere et recyklat af høj kvalitet. Det giver nye muligheder for at anvende recyklatet enten direkte eller efter tilsætning af nye additiver og blødgørere tilpasset et nyt produkt, siger Mark Holm Olsen, specialist på Teknologisk Institut.

I projektet arbejder Teknologisk Institut tæt sammen med bl.a. Region Hovedstaden omkring, hvilke produkter der kan indsamles på hospitalsafsnit og undersøger, om det er muligt at adskille det i rene PVC-dele og anden plast.

Stort potentiale i genanvendelse af medicinsk udstyr
Projektet har særligt fokus på medicinsk engangsudstyr fra hospitaler, da det i dag ikke muligt at sikre korrekt sortering af affald med PVC, som betegnes som ”højværdiplast”.  

- PVC fra medicinsk udstyr er af meget høj kvalitet, og der er meget strenge krav til dokumentation af indholdsstoffer, hvilket gør denne fraktion særligt interessant, når det kommer til genanvendelse. Målet med projektet er at demonstrere genanvendelsen af blød PVC til nye produkter af høj værdi. Dette vil være med til at bringe medicinsk udstyr ind på genanvendelsesområdet og indgå i den cirkulære økonomi, siger Teknologisk Institut.

MUDP-projektet ”Sikker og effektiv genanvendelse af blød PVC fra medicinsk udstyr ved miljøvenlig superkritisk kuldioxid (scCO2) teknologi” blev opstartet i 2016 og afsluttes i 2018. Projektets øvrige deltagere AMBU A/S, som producerer medicinsk udstyr, PVC Informationsrådet og PVCMed Alliance og ekstruderingsvirksomheden SP-Extrusion A/S er også involveret i at vurdere design for genanvendelse, og hvilke mulige produkter og forretningsmuligheder der kan skabes for det fremstillede recyklat.

Læs mere: Superkritisk CO2-teknologi

Plastprøver, superkritisk co2

Billederne viser granulat af blød PVC fra medicinsk engangsudstyr hhv. før og efter behandling med superkritisk CO2. Granulatet går fra let blålige og klare til mælkehvide i farven. Hvad der ikke er så tydeligt på billederne er, at granulatet også bliver hårdt og mere sprødt. Alt sammen tegn på udvaskning af blødgørere og additiver.