Power Bio – best practice når det gælder upcycling af den kommunale biomasse i Sverige og Danmark

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 68.

Power Bio – best practice når det gælder upcycling af den kommunale biomasse i Sverige og Danmark

Power Bio er et projekt, der har opnået støtte inden for indsatsområdet ”Grön omställning” under Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) programmet 2021-2027.

I projektet arbejdes med en række cases på tværs af kommuner i Sverige og Danmark. Formålet er at teste, demonstrere og implementere ny praksis for kommuners slåning og indsamling af forskellige biomasser som græs og vandopskyllet tang. Fokus er blandt andet at se på kaskadetankegangen og på at sikre en længere værdikæde i relation til anvendelse af biomassen, som bidrager til omstilling til vedvarende energi samt højværdiprodukter.

Teknologisk Institut deltager som partner, der vurderer biomassen og tester via fx raffinering og fermentering om biomassen kan få et højere liv i den bioøkonomiske trekant. Teknologisk bistår også med udvikling af nye grønnere modeller for kommuner og andre partnere, der kan have interesse i anden udnyttelse af biomasserne.

Mål for projektet:

 • Udvikling af værktøj til vurdering af biomasser til brug af bl.a. kommuner
 • Udvikling af rentable indsamlingsmetoder, der sikrer attraktiv genanvendelse af græs, tang og ålegræs med henblik på test
 • Test og demonstration af lokale cases
 • Etablering af dansk-svensk kystværk
 • Test af anvendelse af biomasserne til højværdiprodukter som biokul

Partnere i projektet:

 • Gate 21
 • Sustainable Business HUB
 • Lunds Universitet
 • NSR
 • Solserv
 • DTU
 • RUC
 • Teknologisk Institut
 • Ringsted Biogas
 • Søuld
 • Coastgrass
 • Business LF
 • Kommunernes internationale miljøorganisation
 • Svenske kommuner; Lund Kommun, Malmö Kommun & Tommelil Kommun
 • Danske kommuner: Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Greve Kommune, Køge Kommune, Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune, Vallensbæk Kommune & I/S Strandparken

 

Interreg logo på dansk