Premiere på at-line sekventering i fødevarevirksomhed

Birgit Groth Storgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 42.

minuion2

Premiere på at-line sekventering i fødevarevirksomhed

Firmaet Simple Feast lagde produkter og lokaler til den første ”ude-af-laboratoriet-test” med vores moderne sekventeringsudstyr. Målet var – indenfor en arbejdsdag – at give svar på den bakterielle sammensætning i udvalgte fødevarer og på en produktionslinje.


Testen var en succes!
DNA-sekventering er fremtidens mikrobiologi, og besøget hos Simple Feast var allerførste sekventerings-test gennemført fra start til slut ude på en virksomhed, væk fra laboratoriet. Testen var en succes! Og samtidig stod det klart, at træerne ikke vokser ind i himlen.

Efter indsamling af produkter og prøver på produktionsudstyr var første trin DNA-ekstraktion. Her kunne vi konstatere, at det ikke er ubetinget let at presse en hummus eller en chocolate spread gennem en membran, der er designet til at fange DNA-molekyler: og det var heller ikke alle DNA-ekstraktioner, der gik lige godt. Men alt i alt var sekventeringen en succes, og vores Minion kørte på fuld hastighed.


"Med denne type DNA-analyser kan vi få et præcist svar på, om fermenteringen går den vej, vi gerne vil have."  

Citat fra Simple Feast


Sekventering i 1,5 time
Efter ca. 1,5 times sekventering valgte vi at stoppe og undersøge vores data. Her kunne vi bl.a. se, at bakteriefloraen i de udvalgte fermenterede fødevarer (ikke overraskende) bestod af mælkesyrebakterier, primært af slægten Lactobacillus.

Denne lille pilottest med et simpelt set-up var en succes. Det lykkedes med indsamle prøver, sekventere og rapportere vores resultater til Simple Feasts kvalitetschef inden for samme dag. Vi har nu et stærkt fundament for det videre arbejde med optimering af analyseprocessen. Det skal både være lettere og hurtigere at gennemføre analysen.


Skal dine produkter eller miljøprøver testes med DNA-metoden i vores laboratorium, så kontakt os! 

 

I projektet DNAPROKON er det målet at optimere DNA-sekventering til brug ude i fødevarevirksomhederne.

Pilottesten og det videre arbejde er finansieret af GUDP (DNAPROKON) og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (Resultatkontrakten ”Fødevarekvalitet og convenience – value for money”).