Printet Elektronik

Christian  Kallesøe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 70.

Printet Elektronik

Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle og etablere en ny digital produktionsplatform til printet elektronik for derigennem at styrke de danske SMV´ers udvikling af digitale smarte produkter.

Et smart produkt er et produkt med ekstra funktionalitet i integrerede komponenter, der trådløst kan opsamle og overføre data til fx cloud eller smart phone. Minimum tre basale komponenter er nødvendige – en sensor, en antenne og en integreret chip. Med printet elektronik kan man printe mange af disse komponenter og dermed konfigurere forskellige smarte produkter. Et eksempel er at integrere en sensor i en ble, som kommunikerer bleskiftbehov på smart phone. Sensorer kan fx måle temperatur, tryk, fugtighed, berøring, stræk, forskellige gasarter og molekyler i væsker (bio-sensorer).

Ved at introducere nye digitale printprocesser sammenholdt med nanomateriale printblæk er det muligt ikke blot at optimere performance, men ligeledes opnå designfrihed og reducere materialeomkostninger for smarte produkter. Derigennem er det forventningen, at danske virksomheder i langt højere grad end tidligere vil kunne positionere sig på markedet for dels smarte produkter og dels som global leverandør af printede elektronik komponenter.

Den globale interesse og markedet for printet elektronik har været voldsomt stigende siden 2015 med flere store messer og konferencer med ca. 50.000 deltagere. Aktiviteten bygger på dialog med danske virksomheder gennem de seneste 3 år gennem workshops og webinar i Danmark. Dette er bl.a. underbygget gennem deltagelse i konferencer og deltagelse i messer i hhv. Berlin og Santa Clara i Californien, hvor teknologien og potentialerne er blevet diskuteret med mange danske virksomheder.

Aktivitetsplanen vil udfolde sig i et tæt samarbejde mellem Teknologisk Institut og FORCE Technology. Der etableres - for første gang i Danmark - en ny platform for digital inkjet-print på forskellige medier. Disse faciliteter kobles med FORCE Technologys eksisterende faciliteter inden for design, test og pilotproduktion af mikro elektronik. Samlet set vil dette muliggøre, at de nye teknologier gøres tilgængelige for danske virksomheder og de kan udvikle løsninger fra tidligt proof-of-concept til 0-serieproduktion.

Aktiviteten arbejder gennem en teknologi-push-indsats i tæt samarbejde med en række case-virksomheder der gennemfører ”co-creation-forløb”, hvor fokus er på at udvikle og pilotproducere generiske komponenter til nye smarte og digitale produkter.

Med henblik på at styrke danske virksomheder vil aktivitetsplanen bl.a. omfatte 4 aktiviteter: 1) Introduktion af teknologi og samarbejdsform, 2) Etablering af pilotproduktionslinjer, 3) Virtuel data model og –behandling, 4) Udvikling af analyseværktøjer og prototyper samt 5) Udvikling af demonstratorer og proof-of-concept. FORCE Technology og Teknologisk Institut vil levere supportfaciliteter, som skal hjælpe virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige, mere udviklingsparate, bedre udnyttelse af digitale processer og ikke mindst øge værdiskabelsen i virksomhederne. Aktivitetsplanen adresserer direkte teknologiens digitale processer, prototype udvikling og smarte produkter.

De nye serviceydelser omfatter design, test, og kvalitetssikring af ledende nano-blæk, prototypeproduktion af printet elektronik komponenter samt test af fx intelligente RFID tags eller sensorer implementeret i SMV’ernes produkter. Dertil kommer rådgivningsydelser omkring alle aspekter af udvikling af printet elektronik samt kursusaktivitet omkring printet elektronik.

Målgruppen er Start-ups, mindre og mellemstore virksomheder samt større virksomheder fra en bred vifte af brancher, hvor printteknologien løfter fremtidens digitale smarte produkter.

Målgruppen omfatter ligeledes virksomheder, der på sigt vil være leverandører af printet elektronik, fx elektronikvirksomheder og komponentleverandører.

Den primære målgruppe omfatter minimum 25 Start-ups. 15 SMV’er og 10 større virksomheder. FORCE Technology og Teknologisk Institut vil forsøge at aktivere en større målgruppe.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.