Procesoptimeret udvinding af protein fra griselunger

Louise Hededal Hofer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 57.

animal welfare definition

Procesoptimeret udvinding af protein fra griselunger

Formål:

Projektet skal optimere processen for udvinding af funktionelt lungeprotein til et kvalitets- og koncentrationsniveau, der gør en efterfølgende industriel opskalering og implementering økonomisk attraktiv.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført forsøg med dekantering til separering af fraktioner. Dekantering alene er ikke tilstrækkeligt til at fjerne den ønskede mængde partikler inden filtrering, men i kombination med centrifugering, kan der opnås en flydende proteinfraktion velegnet til opkoncentrering.

Ved membranfiltrering over en UF SaniMembrane blev opnået en proteinkoncentration på 12%. Efterfølgende blev koncentratet spraytørret ved forskellige procestemperaturer. De laveste indstillinger, hvorved der kunne opnås en tilfredsstillende spraytørringsproces, var en indgangstemperatur på 170°C og en udgangstemperatur på 70°C.

Den næste store aktivitet i projektet er at undersøge spraytørringsprocessens indflydelse på proteinets funktionalitet.

Potentialet for benkage undersøges på laboratorieskala med henblik på også at kunne anvende denne råvare i processen for udvinding af funktionelt protein.

griselunger

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at forbruget af ekstraktionsmiddel kan reduceres med 50% ved at optimere omrøringen under ekstraktionen samt den efterfølgende separering af fast og flydende fraktion. Den reducerede mængde af ekstraktionsmiddel har en positiv betydning for den videre proces, idet mængden af væske, som skal håndteres og efterfølgende fjernes, tilsvarende er reduceret.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der gennemføres forsøg med dekantering til separering af fraktioner, samt tyngdekraftdrevet filtrering og spraytørring til test af skånsom henholdsvis opkoncentrering og tørring.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er afholdt første følgegruppemøde i projektet, hvor følgende blev besluttet:

•Opkoncentrering ved SANI Membranes blev identificeret som den teknologi, der skal afprøves til opkoncentrering af funktionelt lungeprotein.

•Spraytørring blev identificeret som den teknologi, der skal afprøves til tørring af funktionelt lungeprotein.

•Benkagen fra maskinsepareret kød blev identificeret som en relevant sidestrøm til udvinding af funktionelt protein, hvorfor der skal udføres en potentiale-afklaring for denne råvares egnethed til at indgå i den nuværende ekstraktionsproces udviklet til funktionelt lungeprotein.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal gennemføres en række optimeringsforsøg med henblik på øget udbytte under ekstraktion.

Derudover skal opkoncentrering og tørring af funktionelt lungeprotein testes, og potentialet for benkage klarlægges.