Procesoptimeret udvinding af protein fra griselunger - Forside

Karen  Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 61.

animal welfare definition

Procesoptimeret udvinding af protein fra griselunger - Forside

2023

Målene med AP1 er at

  • Udvikle metode til skånsomt at fjerne farve og smag fra ekstraheret lungeprotein.
  • Optimere processen for ekstraktion af lungeprotein med henblik på øget udbytte og højere opkoncentreringsgrad.
  • Beskrive, hvorledes den optimerede proces for ekstraktion af lungeprotein kan implementeres i et industrielt setup.

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der nu er udarbejdet en business case for udvinding af lungeprotein i fuld skala. Der er indhentet data på tilgængeligheden af griselunger fra slagterier med hængende skoldning, hvor leverandører af slagteudstyr har bidraget med oplysninger om, hvor denne skoldeteknik er implementeret. Der er indhentet prisoverslag på procesudstyr til proteinudvindingen fra udstyrsleverandør, samt priser på råvarer og andre proteinprodukter fra virksomheder i følgegruppen. Business casen viser, at der er behov for at optimere på råvaremængder, udbytter og salgspriser for at gøre processen rentabel. De deltagende virksomheder har desuden bidraget med konstruktive input til optimeringsmuligheder.

Drøftelserne i forbindelse med udarbejdelse af opskaleringen viser, at der fortsat er væsentlige procesparametre og –forløb, som kan optimeres. De deltagende parter er enige om, at den beregnede business case, som er baseret på en forsøgsopstilling i opskaleret laboratorieskala indeholder en del usikkerhed om centrale parametre, der som det næste naturlige trin i udviklingsforløbet bør prøves af i pilot-skala.

Kølede lunger fra et dansk slagteri, som anvender en alternativ hængende skoldning, er undersøgt for mikrobiologisk status. Laboratorieresultaterne foreligger og analyseres som årets sidste aktivitet.

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet afsluttes med en afrapportering af business case beregningerne samt den mikrobiologiske kvalitet af lunger fra alternativ hængende skoldning. Endvidere gennemføres et mindre forsøg med udfældning af den opløselige fraktion, baseret på input fra procesteknologileverandøren. 

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er indhentet information om slagterier med hængende skoldning i Europa fra de største udstyrsleverandører. Disse anvendes i vurderingen af potentialet for skalering til fuld skala.
Den næste store aktivitet i projektet er at udarbejde business-case-beregningsværktøjet i Excel.

lung

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at udarbejdelse af business case er godt i gang. Business casen er et excel-værktøj, der kan anvendes til beregning af scenarier for råvarepris, afsætningspris mv. Der indhentes løbende informationer til beregningsværktøjet, og der er netop afholdt møde med en teknologileverandør, som kan levere udstyr til dekantering, centrifugering og membranfiltrering. På baggrund af kravspecifikationer for tre scenarier, hhv. nuværende råvaremængde i Danmark, nuværende råvaremængde i områderne nærmest Danmark samt på EU-basis, udarbejder udstyrsleverandøren prisoverslag på anlæg. Desuden estimeres driftsomkostningerne.

Den næste store aktivitet i projektet er at indhente yderligere data til beregning af økonomien, samt vurdere muligheder for procesoptimeringer, som kan påvirke nøgleparametre som udbytter, råvaremængder mv.

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at årets aktiviteter er planlagt, og afstemt med følgegruppen. Der udarbejdes en oversigt over potentialet for opskalering af processer til udvinding af lungeprotein til fuld skala, med input fra leverandører af den relevante procesteknologi. Som en del af arbejdet vurderes hvilke skaleringstests, der bør gennemføres inden opskalering fx til brug for dimensionering. Der er endvidere deltaget i en studietur til en forædlingsvirksomhed, som potentielt kan aftage produktet fra en opskaleret produktion af lungeprotein.

Den næste store aktivitet i projektet er, at de planlagte aktiviteter gennemføres.

Indlæg:
Hviid, M. (2023) Introduction to protein hydrolysis – Focus on side streams of animal origin. Aarhus Universitet på kurset Food structure and enzymes.

Hviid, M. (2023) Optimal udnyttelse af animalske og andre sidestrømme. Fødevarelovgivning 2023 (Insight Events ApS)

2022

Formål:

Projektet skal optimere processen for udvinding af funktionelt lungeprotein til et kvalitets- og koncentrationsniveau, der gør en efterfølgende industriel opskalering og implementering økonomisk attraktiv.

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at det er undersøgt, om den opløselige fraktion af lungeproteinet kan erstatte kaseinat i pork luncheon meat (SPAM), både i forhold til sensorisk kvalitet og i forhold til funktionalitet (bidrager proteinet til tekstur, og modvirker det fedt- og geléudskillelse?). Dertil er det undersøgt, i hvor høj grad vask af lungevæv forud for proteinekstraktion har en effekt på det varmebehandlede slutprodukts farve og smag. 

Resultaterne viser, at der i SPAM tilsat lungeprotein - ifølge kemiske analyser - bliver udskilt mere fedt og gelé end i referencen tilsat kaseinat. Dette blev dog kun til dels afspejlet i den sensoriske bedømmelse af produkterne, idet dommerne bl.a. ikke fandt forskelle i attributterne ”fasthed” og ”mængden af gel” i sammenligningen mellem SPAM tilsat lungeprotein og referencen. Vask af lungevæv havde ingen effekt på smagen, til gengæld vurderede dommerne, at SPAM tilsat protein fra vaskede lunger var lidt lysere end SPAM tilsat protein fra ikke-vaskede lunger.

Desuden er det undersøgt, om den uopløselige fraktion af lungeproteinet kan erstatte kød i frikadeller uden at gå på kompromis med den sensoriske kvalitet. Frikadeller tilsat 3-6% lungeprotein blev i sensorisk test vurderet til at være mindre faste end frikadeller uden lungeprotein, og de havde en tydelig smag og lugt af indmad. Den uopløselige fraktion bidrager altså ikke med struktur og bør tilsættes produkter, der i forvejen har sensoriske egenskaber relateret til indmad.

Den næste store aktivitet i projektet er, at det skal undersøges og beskrives, hvordan processen for udvinding af funktionelt lungeprotein kan opskaleres til industriel skala samt implementeres, herunder estimering af omkostninger til implementering og drift.

lung

Poster:

Grønbeck, MS., Hofer, LH., Tørngren, MA. (2022) How to use projective mapping to describe the sensory quality of protein from animal side streams. EuroSense, Finland september

Grønbeck, MS., Hofer, LH., Tørngren, MA. (2022) How to evaluate the sensory quality of new ingredients from animal side streams. EuroSense Finland, September

 

Artikel:

Terrell, G., Hofer, LH. (2022) Nye ingredienser fra animalske sidestrømme. Fødevaremagasinet september side 20

 


proce

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført forsøg med ekstraktion af protein fra benkage.

Benkage består af 21% protein og 14% fedt. Ved den nuværende ekstraktionsproces var det dog kun muligt at ekstrahere 20% af proteinet fra benkage. Det lave ekstraktionsudbytte formodes at skyldes det høje fedtindhold i benkage.

Der er foretaget en vurdering af proteinkvaliteten af det ekstraherede lunge- og benkageprotein. Ekstraheret lungeprotein blev vurderet til at have en god proteinkvalitet, baseret på at aminosyrescore er over 1, mens benkageproteins er dårlig, idet aminosyre scoren er 0. Vurderingerne er baseret på WHO’s anbefalinger for indhold af essentielle aminosyrer.

Den næste store aktivitet i projektet er at undersøge muligheden for at reducere farven af det ekstraherede protein, samt færdiggørelse af funktionalitetsanalyser.

 

griselunger