Projekt – Bæredygtig melormeproduktion til foder og fødevarer

Jonas Lembcke Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 26.

Larver

Projekt – Bæredygtig melormeproduktion til foder og fødevarer

SUSMEAL – Sustainable Mealworm Production for Feed and Food – EUROSTARS-projekt

Projektstart august 2015. Forventet afslutning juli 2017.

Formålet med SUSMEAL-projektet er at understøtte en tilstrækkelig og bæredygtig fødevareproduktion til jordens voksende befolkning, som forventes at stige fra de nuværende 7,4 mia. mennesker til omkring 9 mia. i 2050. Det vil kræve en betydelig merproduktion af foder og fødevarer – alene kødforbruget forventes at blive fordoblet.

Produktionen af protein i form af kød fra fjerkræ, svin og især kvæg er meget ressourcekrævende i forhold til vand- og energiforbrug og fodermængde per kg produceret kød. ’Konventionelt kød’ vil derfor på sigt ikke kunne opretholdes som bæredygtig hovedproteinkilde for jordens befolkning.

Her vil insekter komme til at spille en væsentlig rolle på grund af deres meget gunstige sammensætning af næringsstoffer (50-60 % protein og 15-20 % fedtsyrer), en høj udnyttelsesgrad af foderet (fx 5-10x højere end udnyttelsesgraden hos hhv. svin og kvæg), et begrænset behov for produktionsareal (>10x mindre pladskrævende end produktion af svin og kvæg) samt et begrænset forbrug af ferskvand. Allerede nu er insekter en naturlig del af kosten hos >2 mia. mennesker i bl.a. Asien, Afrika og Sydamerika.

Også i Europa arbejdes der på regional etablering af produktion af insekter som foder til dyr og som fødevarer til mennesker.

Design af et nyt produktionskoncept for insektlarver
I projektet vil en bæredygtig storproduktion af melorme blive udviklet – bæredygtig, hvad angår både miljø og økonomi. Her er det til dels vigtigt at udvikle en kostøkonomisk foderblanding fra godkendte, organiske rest- og spildprodukter biprodukter fra foder- og fødevareindustrien (fx industribagerier), som har den rette sammensætning af næringsstoffer til at fremme hurtig vækst af kvalitetslarver med højt protein- og fedtsyreindhold. Desuden skal selve produktionsenheden, som hidtil har været baseret på manuelt arbejde, opskaleres og automatiseres.

SUSMEAL har følgende målsætninger som vil blive adresseret i løbet af projektet:

  • Udvikling af optimeret low-cost-foderblanding baseret på organiske rest- og spildprodukter til optimal vækst og kvalitet af melorme (Alphitobius diaperinus). Næringsværdianalyser, tilgængelighed og omkostninger til produktion af foderet vil danne grundlag for udvælgelsesprocessen. Biomasseudbyttet samt protein- og fedtsyreindholdet af de høstfærdige larver vil være succeskriterier for foderblandingen.
  • Udvidelse og automatisering af det eksisterende larveproduktionssystem hos Proti-Farm, herunder udvikling af et håndteringssystem til produktionskasserne samt et digitalt moniteringssystem til vurdering af larvernes sundhed og vækst.

 Deltagere

  • Proti-Farm
  • Hannemann Engineering ApS
  • Teknologisk Institut.

Vil du vide mere om lignende projekter

Forskningsprojektet SUSMEAL er et dansk-hollandsk samarbejde mellem Proti-Farm, Hannemann Engineering og Teknologisk Institut. Projektet udføres under Eurostars-programmet og er medfinansieret af InnovationsFonden, det hollandske agentur for innovation (RVO) og EU-Kommissionen.