Projekt - Afprøvning af strategi for intelligent bioremediering

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Projekt - Afprøvning af strategi for intelligent bioremediering

Bobleprojekt under Inno-MT.

Projekt start januar 2013. Forventet afslutning juni 2014.

Jorden under mange gamle industri- og erhvervsgrunde er i dag let til moderat forurenet med giftige stoffer som f.eks. poly-aromatiske kulbrinter (PAH). Fjernelse sker ofte ved opgravning og bortskaffelse (ex situ), hvilket - specielt ved dybtliggende forureninger – er en meget omkostningstung løsning. Herudover kræver opgravning ofte fjernelse af eksisterende bygninger på den forurenede grund, hvilket i tætbebyggede områder ofte ikke er ønskeværdigt.
Mikrobiologisk oprensning af jordforureningen vha. naturligt forekommende eller tilsatte mikroorganismer, repræsenterer derfor et attraktivt alternativ til opgravning.
Mikrobiologisk jordrensning sker enten ved stimulering af jordens naturligt forekommende bakterier (biostimulering), eller ved tilsætning af specifikke bakterier, der kan nedbryde de giftige stoffer (bioaugmentering).
Disse strategier benyttes i dag, med varierende held, uden kendskab til forholdene og de mikrobiologiske samfund i jorden – faktorer der er potentielt kritiske for opnåelse af succesfuld oprensning.

Mål for projektet
I projektet udvikles et beslutningsværktøj, igennem brug af molekylærbiologiske og biogeokemiske metoder, til at vurdere den optimale strategi for stimulering af naturligt forekommende bakterier (biostimulering) - samt behovet for tilsætning af specifikke bakterier (bioaugmentering) - til den forurenede jord.

Deltagere

  • Teknologisk Institut-Sektion for Miljø og Bioteknologi
  • BioREM ApS
  • DGE-group
  • Aalborg Universitet- Sektion for Bioteknologi