Projekt - Udvikling af biologisk afværgeteknologi til beskyttelse af danske drikkevandsressourcer

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Drikkevandsressourcer

Projekt - Udvikling af biologisk afværgeteknologi til beskyttelse af danske drikkevandsressourcer

Støttet som Bobleprojekt af Innovationsnetværk for Miljøteknologi

Projektstart maj 2016. Forventet afslutning november 2017.

Der påvises i stigende grad forureninger af de danske grundvandsressourcer med bl.a. pesticidrester. Overvågningsprogrammer fandt i 2009 pesticider i knap 40 % af de undersøgte overvågningsindtag.
En del af denne forurening kommer fra punktkilder – fx lossepladser.

Projektets mål er at udvikle en bioteknisk løsning, der øger omsætningen af pesticider direkte i jorden og samtidig fungerer som en biologisk barriere, der hindrer, at forurening spreder sig til kritiske grundvandsressourcer og fører til lukning af boringer. Ved at rense grundvandet direkte i jorden reduceres behovet for symptombehandling i form af afværgepumpning og efterfølgende rensning.

Projekt og resultater
Flere pesticider er biologisk nedbrydelige og kan nedbrydes af mikroorganismer, der lever i jorden.
Den biologiske nedbrydning kan i flere tilfælde fremmes ved at tilsætte næringsstoffer eller andre stoffer som ilt eller nitrat.

Projektet baseres på bioreaktorteknologi, hvor vandet behandles i en bioreaktor med pesticidnedbrydende mikroorganismer og stimuleres med nødvendige næringsstoffer, før det reinfiltreres i jorden.

Projektet inkluderer laboratorieforsøg, der skal bestemme, hvordan pesticidnedbrydningen bedst stimuleres, samt feltforsøg på en nyåbnet testgrund.

Læs mere

Projektpartnere
Projektet kombinerer viden fra:

  • BIOREM ApS
  • DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA A/S
  • GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)
  • Teknologisk Institut

Links