Projekt - AkvaVejen

Jesper Laugesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 58.

AkvaVejen - Den klimasikrede vej på Bredagervej i Tårnby

Projekt - AkvaVejen

Projektstart 2013. Projektafslutning 2018

Projektet er afsluttet

AkvaVejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vand i tæt bebyggede boligområder. AkvaVejen består af en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vejvandet hurtigt drænes vejarealerne og magasineres i vejens bærelag, som har et stort hulrum. AkvaVejen afkobler helt vejvandet fra de offentlige kloakledninger hvorved der frigøres kapacitet.

AkvaVejens infiltrationshastighed og magasinvolumen sikrer, at serviceniveauet lokalt forbedres markant. For at fjerne miljøfremmede stoffer vil vejvandet, som siver ned i AkvaVejen, ledes igennem et særligt designet filtreringssystem, bestående af flere brønde, med hver deres effektive filtermedium.. Det rensede vand kan efterfølgende anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten.

Målet med konceptet er

 • At afhjælpe spidsbelastningen på eksisterende afløbssystemer.
 • Skybrudssikre lokaliteten uden at optage ekstra plads i bymiljøet.
 • Rense vandet, så det kan nedsives eller anvendes lokalt.
 • Anvende regnvandet til rekreative og landskabsarkitektoniske projekter.

Deltagere

 • Teknologisk Institut 
 • NCC Industry A/S
 • Københavns Kommune
 • HOFOR
 • Tårnby Kommune
 • Tårnby Forsyning
 • Markedsmodningsfonden

Læs mere