Projekt - Biobased growing media for plant production - BioSubstrate 2.0

Helle Hestbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 91.

Biobaserede vækstsubstrater

Projekt - Biobased growing media for plant production - BioSubstrate 2.0

Projektperiode: 1. august 2022 - 31. december 2025.

GUDP-projekt - BioSubstrate 2.0. 

Udvikling og demonstration af biobaserede vækstsubstrater

Der er akut behov for bæredygtige vækstsubstrater, der kan erstatte sphagnum på grund af klimabelastning og langsom regenerering ved brug af sphagnum. Projektets mål er at substituere 50% af sphagnumforbruget i Danmark frem mod 2030.  

Projektet bygger videre på GUDP-projektet BioSubstrate 1.0 (2019-2021), der så på substratkomponenter enkeltvis. Dette projekt kombinerer biomasser med komplementære substrategenskaber og vil udvikle og demonstrere substratblandinger med 50-100% hurtigt fornybar biomasse.

Projektaktiviteter

Substratblandinger med forskellige komponenter vil give de ønskede kemiske, fysiske og biologiske egenskaber. Substraterne baseres på fornybar biomasse som træ, pil, græs, græsfiber og afgasset fiber, der forbehandles ved kompostering, fysisk forbehandling, pyrolyse mm. for at opnå ønskede egenskaber.

Dyrkningspraksis som vanding og gødskning bliver tilpasset de nye substratblandingers egenskaber.
Positive effekter som substraters sygdomshæmning belyses. Substratblandinger demonstreres i gartnerier med produktion af krydderurter, jordbær, prydplanter og planteskoleplanter.

Både bæredygtighed og forretningspotentiale vurderes. Resultaterne vil gavne hele værdikæden fra substratproducent til gartneribranchen.

Artikler

Forelæsninger

Som en del af BioSubstrate 2.0 var der besøg af to internationale topforskere indenfor biobaserede vækstmedier, som begge gav en forelæsning om deres arbejde og forskning:

Brian Jackson, North Carolina State University, USA: "Innovations and advancements in alternative soilless growing media.

Bart Vandecasteele, ILVO, Belgien: "Increasing the circularity of growing media: the challenge of new materials and reuse."

Forventede effekter

En substitution af 50% af det danske sphagnumforbrug vil medføre en reduktion i klimabelastningen på 66.400 tons CO2e/år. Anvendelse af bæredygtig biomasse vil reducere udvaskningen af kvælstof med 92 ton N/år og reducere pesticidbelastningen med 4.216 B/år. Der ventes en videre økonomisk effekt på 57,1 mio. kr./år.

Deltagere

 • Teknologisk Institut (projektleder)
 • Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
 • Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi
 • Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer
 • HortiAdvice
 • Pindstrup Mosebrug
 • Ny Vraa Bioenergy
 • Advanced Substrate Technology
 • Økologihaven
 • Hunsballe Grønt
 • Knud Jepsen
 • Gunnar Christensens Planteskole

Projektet er støttet af GUDP

GUDP - logo