Danske restprodukter skal erstatte spagnum

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Pileflis i hænder på mark

Danske restprodukter skal erstatte spagnum

Den 1. januar 2019 startede et nyt projekt, der skal udvikle og teste nye biobaserede voksemedier til planteproduktion i væksthus og på friland.

(Projektet er afsluttet i december 2021)

 

Med udgangspunkt i biomasser produceret specielt til formålet (elefantgræs, pil, enggræs, halm, frøgræs, skovflis) og i side- eller restprodukter fra andre biobaserede produktioner (fiberfraktioner fra bioforgasning og proteinjuicefremstilling) vil vi inden for projektet BioSubstrate udvikle voksemedier, der helt eller delvist kan erstatte spagnum. Det vil bidrage til en større dansk selvforsyningsgrad med voksemedier og til en mere bæredygtig planteproduktion baseret på fornybare ressourcer med reduceret klimaeffekt. Målet er, at de nye voksemedier er miljømæssigt bæredygtige, økonomisk konkurrencedygtige og har lige så gode fysiske, kemiske og biologiske dyrkningsegenskaber som rene spagnummedier.

Mange kompetencer samlet i ét projekt

For at nå i mål er der i projektet samlet en lang række eksperter inden for karakterisering af biobaserede ressourcer (Teknologisk Institut), forbehandling af biomasser (Advanced Substrate Technology, Aarhus Universitet, Ny Vraa Bioenergy I/S, Pindstrup Mosebrug A/S), afprøvning og karakterisering af dyrkningsegenskaber (Aarhus Universitet, Pindstrup), demonstration af udviklede voksemedier (Økologi Haven ApS, Hunsballe Grønt, Gartneriet Kjærgårdsminde ApS) og endelig indenfor vurdering af de nye voksemediers bæredygtighed (Aarhus Universitet) og forretningspotentiale (Teknologisk Institut).

Nye teknologier afprøves

Udgangsmaterialet vil bl.a. omfatte restbiomasser som afgassede gyllefibre, græsfibre og halm samt dyrkede biomasser som pil, elefantgræs og enggræs. Der vil blive afprøvet både nye og ældre teknologier til at forbehandle biomassen. Blandt dem er bioforgasning med og uden forudgående forbehandling, defribrering, kompostering, ekstrudering og hydrotermisk karbonisering. Ved du ikke lige hvad disse teknologier dækker over, kan du få meget mere at vide på en opstartsworkshop den 26. marts.

Demonstration af nye voksemedier

I første omgang vil mange voksemedier blive screenet for, om de hæmmer spiringen af salat eller hæmmer væksten af tomatsmåplanter. Derefter vil der ske en optimering, og de mest lovende voksemedier vil blive karakteriseret med hensyn til fysiske egenskaber og næringsstofindhold. Sideløbende vil der blive dyrket krydderurter og jordbær samt rodet stiklinger i de samme voksemedier. Til sidst vil de allerbedste voksemedier blive demonstreret hos de deltagende gartnerier (Hunsballe Grønt, Økologi Haven Aps og Kjærgårdsminde ApS).

Opstartsworkshop 26. marts 2019

Den 26. marts 2019 blev der afholdt opstartsworkshop fra kl. 13 til 16 hos Økologi Haven, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV. Her blev der orienteret om projektets arbejdspakker og kommende aktiviteter, og der var mulighed for at komme med input til og diskutere projektets aktiviteter med projektgruppen. Alle var velkomne, og arrangementet var gratis. 

Projektet BioSubtrate blev ledet af Teknologisk Institut, var finansieret af GUDP og sluttede med udgangen af 2021.

Slutrapport

Du kan læse også slutrapporten fra projektet på siden Grøn Bank her.  

gudp

voksemedium

Foto viser dyrkning i et standard voksemedium Pindstrup 2 med 0, 25, 50, 75 og 100% iblanding af et biobaseret affaldsprodukt fra et tidligere projekt. (Foto Connie Krogh Damgaard).

biomasser

Eksempler på biomasser, der skal afprøves i projektet. T.v. græsfiber efter ekstraktion af proteinjuice, t.h. pileflis. Biomasserne skal forbehandles med forskellige teknologier for at opnå de ønskede dyrkningsmæssige egenskaber. (Foto Connie Krogh Damgaard).

Download rapporten Screening af biomasseressourcer her:

Præsentationer fra slutseminaret den 7. december 2021