Projekt - Brugsvandsvarmepumpe, energieffektiv og miljøvenlig

Per Henrik Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 13.

Projekt - Brugsvandsvarmepumpe, energieffektiv og miljøvenlig

Energieffektiv og miljøvenlig brugsvandsvarmepumpe.

Projektet er afsluttet

Projektstart januar 2012. Afsluttet april 2014.

Formål for projektet

Formålet med projektet er sammen med Vesttherm, Danfoss, EBM Papst, IPU/DTU og DONG at udvikle en brugsvandsvarmepumpe med en 30 % forbedret COP. Brugsvandsvarmepumpen leverer varmt brugsvand til husholdninger og sommerhuse og erstatter elvandvarmere. Målet er, at produktet skal komme til at ligge i den bedste energiklasse i det kommende EU-energimærkningordning for vandvarmere, samt at det kan klare de skrappeste ecodesignkrav. Endvidere tilstræbes det at benytte naturlige kølemidler i modsætning til eksisterende produkter. Den nye model vil blive konkurrencedygtig sammenlignet med andre opvarmningssystemer. Produktet skal kunne indpasses i fremtidig fleksibel elforsyning, og skal kunne køre, når der er overskudsstrøm. Produktet kan også med fordel knyttes til et solvarmeanlæg. Brugsvandsvarmepumpen udnytter energien i husets afkastluft.

Mål for projektet

Formålet med projektet er at udvikle en ny type brugsvandsvarmepumpe, som har en COP, som er 30% bedre end den eksisterende brugsvandsvarmepumpe, således at produktet kan komme til at ligge i den bedste energiklasse i det kommende EU-energimærkningsordning for vandvarmere. Endvidere tilstræbes det at benytte naturlige kølemidler (kulbrinter) i modsætning til HFC-kølemiddel i eksisterende model.

Der sigtes efter at gøre den nye model konkurrencedygtig, og skal gerne kunne fremstilles til samme pris - eller billigere sammenlignet med eksisterende model. Produktet skal kunne indpasses i en fremtidig fleksibel elforsyning, og skal kunne køre, når der er overskudsstrøm.

Som spin off af projektet vil det tilstræbes, at gøre produktet mere kendt i offentligheden, således at produktet bliver en del af valgmulighederne for at reducere energiforbruget for boliger i Danmark. Der vil endvidere blive arbejdet med at tilpasse apparatet til supplerende solvarme, idet styringen hertil skal blive en integreret del af varmepumpens styringsstrategi.

Projektdeltagerne er klar over, at det er muligt at gøre produktet mere energieffektivt. De nye muligheder omfatter bl.a.:

 • Brug af rotationskompressor (i stedet for stempelkompressor)
 • Brug af variable speed drive
 • Bedre luftflow over fordamper og brug af nye effektive ventilatorer/ventilatormotorer

Aktiviteter

Projektet består af 9 faser:

 1. Kortlægning af markedet og opdatering af potentiale ud fra eksisterende litteratur.
 2. Klarlægge behov og apparatets størrelse. I denne fase undersøges ligeledes de ændringer, som er undervejs i standardiseringsarbejdet i EU samt de Ecodesign-ændringer disse tiltag medfører.
 3. Kortlægge tekniske muligheder. Der udarbejdes et ”state of the art” for eksisterende produkter, og der gennemføres en kortlægning af ny teknologi, som er kommet på markedet, eller som er tæt på at være på markedet. Det er især nye kompressorer og nye ventilatorer som undersøges. Endvidere undersøges nye varmevekslere (fordampere og kondensatorer), som kan bidrage til effektivitetsforøgelse. Denne del af projektet gennemføres af TI i samarbejde med IPU/DTU.
 4. Opstilling af beregningsprogram og udarbejdelse af forslag til prototype.
 5. Bygning af prototype.
 6. Test af eksisterende apparat og af prototype i klimakammre på Teknologisk Institut, samt analyse af resultater.
 7. Modificering af prototype og ny test. Der udarbejdes akkrediteret testrapport.
 8. Lille field test hos 3 specifikke forbrugere i samarbejde med DONG.
 9. Analyse af energieffektivitet, miljøpåvirkning, økonomi og konkurrencedygtighed samt rapportering til Dansk Energi.

Deltagere

 • Teknologisk Institut - Per Henrik Pedersen (projektleder)
 • Vesttherm A/S
 • IPU/DTU
 • EBM Papst
 • Danfoss GmbH
 • Dong (og 3 brugere)

Bevilligede midler

Støttet af ELFORSK - en del af Dansk Energi.

Mere information

Slutrapport: