Projekt - Demonstrationsprojekt om anvendelse af varmepumper eller andre VE-baserede opvarmningsformer

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Demonstrationsprojekt om anvendelse af varmepumper eller andre VE-baserede opvarmningsformer

Projektet er afsluttet.

Projektstart 2013. Projektet blev afsluttet i december 2015.

Formål for projektet

Formålet med projektet er at bidrage til at rykke grænserne for, hvornår det vil være teknisk og økonomisk attraktivt at konvertere bygningers opvarmningsform fra olie- og naturgasfyr til varmepumper eller andre VE-baserede opvarmningsformer.

Projektets indhold

Demonstrationsprojektet består af følgende fire projekter:

 • Demoprojekt 1: Implementering af gashybrid varmepumper
  Målet med dette demonstrationsprojekt er at få de forskellige gashybrid varmepumpe- og gasvarmepumpeløsninger demonstreret og at få danske erfaringer med disse. Målet er at få reelle drifts- og installationstekniske erfaringer samt at få økonomien med disse løsninger klarlagt. Herudover er det målet at få klarlagt, hvordan gasvarmepumper kan bidrage til udfasningen af fossile brændsler samt benyttes til aflastning af elnettet og derved indgå i en Smart Grid sammenhæng som Smart Gas Heat Pumps.

  Projektleder: Teknologisk Institut
   
 • Demoprojekt 2: Lavtemperaturfjernvarme og varmepumper
  Målet med demonstrationsprojektet er at demonstrere en videreudviklet lavtemperaturfjernvarmeunit med varmepumpe, således at teknologien efterfølgende kan kommercialiseres. Målet er at vise lavtemperaturkonceptets egnethed og fordele i samspil med andre VE-teknologier (varmepumper, solvarme, overskudsvarme mv.). Der er fokus på konceptets tekniske og økonomiske feasibility samt udvikling.

  Projektleder: SWECO
   
 • Demoprojekt 3: Smarte bygninger ved hjælp af Smart integration af VE-teknologi
  Målet med demonstrationsprojektet er at afprøve en Home Energy Management styringsenhed i praksis og derved afdække om man ved at styre varmeproduktionen efter vejrprognoser kan øge andelen af vedvarende energi. Herudover ses der på bygningernes muligheder for at fungere som energilager.

  Projektleder: Teknologisk Institut
   
 • Demoprojekt 4: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg
  Målet med dette demonstrationsprojekt er at udarbejde og demonstrere værktøjer til installatører og rådgivere, som kan standardisere og opgradere kvaliteten af analyse- og designfasen samt finansierings- og forsikringsløsninger, der gør det nemmere og tryggere for kunden at investere i udskiftning af varmeanlæg til VE-anlæg.

  Projektleder: Teknologisk Institut

Deltagere

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem SWECO og Teknologisk Institut (overordnet projektleder).

Downloads

Artikel af Emil Jacobsen, Teknologisk Institut - Gasteknik nr. 2, 2015

Slutrapport: